Custom Adv 1
Ramazan 2012. godine

Ramazan 2012. godine 1

Tokom blag­dana se posebno man­i­fes­tuju soci­jalna i humana značenja islama. U njima se srca zbližavaju na temeljima ljubavi i brat­stva. Ljudi se sas­taju i zbližavaju nakon što su se među­sobno udaljili. Bajram­ski blag­dani su pri­lika za star­ije i za omlad­inu za ispol­ja­vanje sreće. U tim dan­ima se raduje i bogati i siromah. Polazeći od toga Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere su upril­ičili Svečanost pod­jele paketića za Ramazan­ski bajram cvi­jet­nim pupoljcima, dječacima i djevo­jči­cama. Svečanost je upril­ičena dru­gog dana Bajrama u amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu. Prisu­tan je bio veliki broj djece i nji­hovih roditelja, a sve se odvi­jalo u atmos­feri sreće, veselja i radosti. Uprava Cen­tra je u sklopu Svečanosti i zarad bajramske radosti pripremila i Pro­gram ilahija i kasida u kojem su prisutni doista uži­vali. Tu su i skečevi i igrokazi što je kod djece pobudilo veliku radost. Uprava Cen­tra je pripremila i 300 bajram­skih paketića za djecu. Svaki paketić je sadržavao čoko­ladu i druge slatk­iše, te grick­alice i igraćke. Paketići su podi­jel­jeni djeci po okončanju Pro­grama, shodno Planu kojeg je uradila Uprava Cen­tra, a da bi svako dijete dobilo paketić. Posebna radost se vid­jela tokom pod­jele paketića, a veliko slavlje kod djece je gov­o­rilo o toj nji­hovoj radosti.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Slučajna fotografija

3.jpg

Pratite nas

 Pratite nas na Twitter-u
 Pratite nas na Facebook-u
 Pratite nas na Google+
 RSS Feeds
 Kontakt 

 

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الثلاثا 4 صفر 1439
utorak Oktobar 24 2017
Zora 04:31
Izlaz sunca 06:16
Podne 11:34
Ikindija 15:08
Akšam 16:52
Jacija 18:26

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina