Custom Adv 1
Pro­jekat pod­jele mesa u prvim dan­ima i u zad­njoj trećini mubarek mjeseca Ramazana 2010. godine

Pro­jekat pod­jele mesa u prvim dan­ima i u zad­njoj trećini mubarek mjeseca Ramazana 2010. godine

ocijeni
(0 glasova)

U izuzetno teškim ekonom­skim pri­likama zbog svjetske ekonomske krize a i tragova pro­tek­lih deša­vanja u BiH koji su još uvi­jek vidljivi po bosan­skim gradovima i selima, pogo­tovo glede zapošl­ja­vanja gdje pro­cent neza­poslenosti doseže i do 40 %, u takvim pri­likama životni stan­dard pada na najniže moguće granice – do samoga dna. Sed­mice i mjeseci znaju proći a da mnoge porodice nisu u stanju sebi pri­uštiti kvalitet­niji obrok s mesom, naročito u mubarek mjesecu ramazanu. Stoga, od humanih i hairli aktivnosti koje je pokrenuo Ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu jest pod­jela mesa siro­mašnim i soci­jalno ugroženim stanovnicima Bugo­jna i okol­nih sela. Mubarek mjesec ramazan je izvrsna pri­lika u islamu za među­sobnu sol­i­darnost među mus­li­man­ima. To je mjesec kolek­tivne sreće – sreće svih u kojoj se oslikava islam­ska duhovnost i osjećaj humanosti. Briga o ugroženim kat­e­gori­jama društva – to je ono za što se zalaže Kral­jev­ina sol­i­darnosti kroz svoje insti­tu­cije unutar nje i u inos­transtvu – taj njen ple­meniti, humani gest!

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 397 puta

Slučajna fotografija

1.jpg

Pratite nas

 Pratite nas na Twitter-u
 Pratite nas na Facebook-u
 Pratite nas na Google+
 RSS Feeds
 Kontakt 

 

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الثلاثا 4 صفر 1439
utorak Oktobar 24 2017
Zora 04:31
Izlaz sunca 06:16
Podne 11:34
Ikindija 15:08
Akšam 16:52
Jacija 18:26

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina