Custom Adv 1
Ramazanski paketi 2011

Ramazanski paketi 2011 1

Ramazan­ski paketi 2011

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Sli­jedeći poruku riječi Poslanika, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem: „Allahu naj­draže djelo je da obradu­ješ mus­li­mana…“, nižu se hajrati Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije, Kral­jevine čovječnosti s cil­jem da bi se ublažile poteškoće sirom­aha. Sve se real­izuje preko Region­alnog ureda Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu. U tu svrhu je real­iziran pro­jekt pod­jele paketa suhe hrane tokom ovog posebnog mjeseca. Pro­jekt je osmišl­jen u neko­liko faza. Prva je u sarad­nji s Opći­nom Bugo­jno kada je podi­jel­jeno 200 paketa prehram­benih proizvoda koji, između osta­log, sadržavaše: hurme, ulje, sok, rižu, brašno, šećer, makarone, fide­line, veg­etu, so, kahvu, marme­ladu, rahat lokum, te crvenu papriku. Sve je upako­vano u pakete na kojima je pisalo: „Saudija – Kral­jev­ina hajrata, pro­gram pod­jele paketa prehram­benih proizvoda za mubarek mjesec ramazan 2011. god.“ Na pake­tima se nalazio i logo Kral­jevine, te logo Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere. Pro­gram je real­iziran kako bi hajrati KSA dosp­jeli do željenoga cilja i kako bi se uni­jela sreća a ublažili prob­lemi svakod­nevnice s kojima se sus­reću siro­mašne i soci­jalno ugrožene osobe.

Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su u sarad­nji s Opći­nom Ilidža – Sara­jevo – real­izirali pod­jelu paketa prehram­benih proizvoda za preko 200 soci­jalno ugroženih porod­ica s cil­jem da bi nas­to­janja Kral­jevine sol­i­darnosti bila ispun­jena i da bi duše siro­mašnih i soci­jalno ugroženih osoba osjetile radost i sreću i da bi im nji­hovi prob­lemi bili ublaženi u ovom mubarek mjesecu. Ovaj pro­jekt nije ograničen samo na siro­mašne i soci­jalno ugrožene porodice, već je pomoć Kral­jevine sol­i­darnosti obuh­vatila i jednu skupinu ljudi koja je zab­o­ravl­jena od mnogih – stare i iznemogle osobe, naše majke i očevi. Pro­jekt je real­iziran u sarad­nji s udružen­jem Ruhama u Zenici, udruženje koje vodi brigu o spomenu­tim osobama. Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su real­izirali pod­jelu 80 paketa koris­nicima Udruženja.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأحد 8 ربيع الثاني 1440
nedjelja Decembar 16 2018
Zora 05:25
Izlaz sunca 07:19
Podne 11:46
Ikindija 14:30
Akšam 16:13
Jacija 17:55

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina