Custom Adv 1
Ramazan­ski iftar za uvažene ličnosti, velikane i funkcionere u BiH u ramazanu 2012. godine

Ramazan­ski iftar za uvažene ličnosti, velikane i funkcionere u BiH u ramazanu 2012. godine

ocijeni
(0 glasova)

Ple­meniti ramazan je oaza ljubavi i sklada. Tokom njega možemo okrenuti novi list i novo, svjetlije, poglavlje naših života koje se ogleda u boljim međuljud­skim odnosima i čišćenju naših srca od svega što je loše i neg­a­tivno, kao i u kon­struk­tivnoj sarad­nji i inte­graciji. Kao i do sada, i ove godine, Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta u Kul­turni cen­tar princeze Dževhere su orga­ni­zo­vali iftar u jed­nom pre­li­je­pom sara­jevskom restoranu ukrašenom u starom, tradi­cional­nom bosan­skom stilu, a u čast Nj. E. ambasadora Sluge dva časna harema (Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije) u Bosni i Herce­govini, uvaženog gospo­d­ina Eida bin Muhameda Althakafija, članova diplo­matskih mis­ija, uvaženih ličnosti i određenog broja ara­pske i bh. pop­u­lacije. Uku­pan broj uvaženih gosta je bio 210 osoba. Nakon iftara gos­tima su podi­jel­jeni Mushafi i kvalitetne hurme kao pok­lon Vlade Sluge dva časna harema Nje­govog Visočanstva kralja Abdul­laha bin Abdu­laz­iza, Allah ga čuvao i štitio. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 404 puta Zadnji put promjenjen utorak, 26 Maj 2015 10:04