Custom Adv 1
Pro­gram iftara za postače u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere tokom mubarek mjeseca Ramazana 2011. godine

Pro­gram iftara za postače u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere tokom mubarek mjeseca Ramazana 2011. godine

ocijeni
(0 glasova)

Od Alla­hove milosti je i to što nam je na ovom svi­jetu dao pri­liku za jačanje imana (vjerovanja) i bogob­o­jaznosti, da brišemo tragove gri­ješenja iz naših srca — pri­liku za sus­ret sa samim sobom. To je pri­lika za prom­jene u strani­cama naših života, prom­jene iz kojih ćemo izaći s novim čistim dušama i streml­jen­jima. Od naj­važni­jih tih pri­lika tokom godine za mus­li­mane je, svakako, mubarek mjesec ramazan. To su ti dani, dani mubarek mjeseca ramazana koji nam je došao s blagoslovima i hajra­tima po kojima je pre­poz­natljiv. Zato, o ti koji dobru stremiš, isko­risti ga! Polazeći od te osnove Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu, po svako­godišn­jem običaju, real­izuju u Cen­tru Pro­jekt iftara za postače tokom cijelog mubarek mjeseca ramazana. Sve se odvija u atmos­feri sol­i­darnosti i duševne har­monije oko ramazanske sofre, sofre hajra i davanja, da bismo zajedno istkali jedin­stveno tkivo brat­stva, tkivo ozračeno zajed­ništvom, ma iz kojeg ste­pena društva dolaz­imo. Iftari su, zbog toga, obuh­vatali različite strane: vlada, IZ, pred­stavnike dobrotvornih, kul­turnih, sport­skih i obra­zovnih druš­tava i ustanova, te sirom­ahe i soci­jalno ugrožene osobe, te osobe iz dom­ena zdravstva, medija i dr., gdje je Cen­tar svakod­nevno znao ugos­titi oko 100 postača.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 542 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأحد 8 ربيع الثاني 1440
nedjelja Decembar 16 2018
Zora 05:25
Izlaz sunca 07:19
Podne 11:46
Ikindija 14:30
Akšam 16:13
Jacija 17:55

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina