Custom Adv 1
Program iftara za postaće 2011

Program iftara za postaće 2011 4

Od Alla­hove milosti je i to što nam je na ovom svi­jetu dao pri­liku za jačanje imana (vjerovanja) i bogob­o­jaznosti, da brišemo tragove gri­ješenja iz naših srca — pri­liku za sus­ret sa samim sobom. To je pri­lika za prom­jene u strani­cama naših života, prom­jene iz kojih ćemo izaći s novim čistim dušama i streml­jen­jima. Od naj­važni­jih tih pri­lika tokom godine za mus­li­mane je, svakako, mubarek mjesec ramazan. To su ti dani, dani mubarek mjeseca ramazana koji nam je došao s blagoslovima i hajra­tima po kojima je pre­poz­natljiv. Zato, o ti koji dobru stremiš, isko­risti ga! Polazeći od te osnove Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu, po svako­godišn­jem običaju, real­izuju u Cen­tru Pro­jekt iftara za postače tokom cijelog mubarek mjeseca ramazana. Sve se odvija u atmos­feri sol­i­darnosti i duševne har­monije oko ramazanske sofre, sofre hajra i davanja, da bismo zajedno istkali jedin­stveno tkivo brat­stva, tkivo ozračeno zajed­ništvom, ma iz kojeg ste­pena društva dolaz­imo. Iftari su, zbog toga, obuh­vatali različite strane: vlada, IZ, pred­stavnike dobrotvornih, kul­turnih, sport­skih i obra­zovnih druš­tava i ustanova, te sirom­ahe i soci­jalno ugrožene osobe, te osobe iz dom­ena zdravstva, medija i dr., gdje je Cen­tar svakod­nevno znao ugos­titi oko 100 postača.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zalažući se na polju oču­vanja ljubavi i velićanja propisa posta u mjesecu ramazanu Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su u velikoj Sali u Sara­jevu priredili iftar u čast ambasadora Sluge Dvaju svetih harema u BiH gospo­d­ina Eida Muhammeda es-​Sekafija - Allah ga čuvao i štitio – te članova diplo­matskog kora, uvaženih ličnosti Vlade BiH, cijen­jenih pred­stavnika IZ, gdje je broj prisut­nih pre­mašio bro­jku od 170 cijen­jenih osoba i gostiju.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Pri­likom pos­jete cijen­jenog prof. Hal­ida Ebu-​Bendera BiH, isti je dao 5500 KM u svrhu real­izacije Pro­grama iftara za postače po selima BiH. Spomenuta svota je uplaćena na račun Cen­tra, a pro­jekt je real­iziran zajedno s Pro­jek­tom ramazan­skih iftara Cen­tra za 2011. god.


Karadže, općina Bugo­jno – poned­jel­jak, 08.08.2011. god.

Udal­jenost od Cen­tra 2 km.

Selo broji oko 300 domaćin­stava mus­li­manske nacional­nosti

Selo broji oko 1.200 stanovnika

Iftaru je pris­ustvo­valo 80 ljudi


Vesela, općina Bugo­jno – sri­jeda, 10.08.2011. god.

Udal­jenost od Cen­tra 3 km.

Selo broji oko 620 domaćin­stava mus­li­manske nacional­nosti

100 domaćin­stava druge nacional­nosti

Selo broji oko 3.000 stanovnika

Iftaru je pris­ustvo­valo 115 ljudi


Gračan­ica, općina Bugo­jno – ned­jelja, 14.08.2011. god.

Udal­jenost od Cen­tra 8 km.

Selo broji oko 350 domaćin­stava mus­li­manske nacional­nosti

Selo broji oko 1.500 stanovnika

Iftaru je pris­ustvo­valo 220 ljudi


Ora­hovica, općina Zenica – poned­jel­jak 15.08.2011. god.

Udal­jenost od Cen­tra 114 km.

Selo broji oko 1000 domaćin­stava mus­li­manske nacional­nosti

Selo broji oko 3.500 stanovnika

Iftaru je pris­ustvo­valo 221 osoba


Arnauti, općina Zenica – ned­jelja, 21.08.2011. god.

Udal­jenost od Cen­tra 99 km.

Selo broji oko 320 domaćin­stava mus­li­manske nacional­nosti

Selo broji oko 1.300 stanovnika

Iftaru je pris­ustvo­valo 190 postača


Odžak, općina Bugo­jno – poned­jel­jak, 22.08.2011. god.

Udal­jenost od Cen­tra 8 km.

Selo broji oko 100 domaćin­stava mus­li­manske nacional­nosti

Selo broji oko 400 stanovnika

Iftaru je pris­ustvo­valo 100 postača


Vrselje, općina Zenica – petak, 26.08.2011. god.

Udal­jenost od Cen­tra 95 km.

Selo broji oko 185 domaćin­stava mus­li­manske nacional­nosti

Selo broji oko 800 stanovnika

Iftaru je pris­ustvo­valo 230 osoba


Pez­ići, općina Buso­vača – sub­ota, 27.08.2011. god.

Udal­jenost od Cen­tra 69 km.

Selo broji oko 80 domaćin­stava mus­li­manske nacional­nosti

Selo broji oko 350 stanovnika

Iftaru je pris­ustvo­valo 240 osoba

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 9 ربيع الأوّل 1443
petak Oktobar 15 2021
Zora 04:20
Izlaz sunca 06:05
Podne 11:36
Ikindija 15:21
Akšam 17:06
Jacija 18:39

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina