Custom Adv 1
Ramazan­ski iftar za ugled­nike, diplo­matske pred­stavnike, uvažene ličnosti iz vlasti i islamske zajed­nice

Ramazan­ski iftar za ugled­nike, diplo­matske pred­stavnike, uvažene ličnosti iz vlasti i islamske zajed­nice

ocijeni
(0 glasova)

Kral­jev­ina čovječnosti “ulazi” u ljudske domove i ona vodi računa o svim kat­e­gori­jama društva. Ona pruža ruku brat­stva i dobročin­stva kao izraz sol­i­darnosti u ljud­skim srcima pozi­va­jući time na među­sobno upoz­na­vanje, činjenje dobra i bogob­o­jaznost. Uzvišeni i Sve­moćni Allah kaže: “O ljudi, Mi vas od jednoga čovjeka i jedne žene stvaramo i na nar­ode i ple­mena vas dije­limo da biste se upoz­navali. Naju­gled­niji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji.” Kral­jev­ina se zalaže i za jačanje među­sobne ljubavi, poš­to­vanja i sarad­nje na polju humanosti i sol­i­darnosti te svega čemu Uzvišeni poziva. Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u Sara­jevu i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu su priredili iftar u hotelu Radon Plaza (Avaz) u Sara­jevu u čast uvaženog ambasadora Sluge Dvaju svetih hramova u BiH Eida bin Muhammeda es-​Sekafija – Allah ga čuvao i štitio, kojem su pris­ustvo­vali i drugi ambasadori islam­skih zemalja i pred­stavnici diplo­matskog kora, te cijen­jene ličnosti Vlade BiH kao i Islamske zajed­nice u BiH gdje je uku­pan broj prisut­nih zvaničnika bio preko 120 osoba.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 1139 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 23 شوّال 1440
srijeda Juni 26 2019
Zora 01:23
Izlaz sunca 04:09
Podne 11:53
Ikindija 17:14
Akšam 19:37
Jacija 21:56

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina