Custom Adv 1
Pro­gram pod­jele deka i jor­gana soci­jalno ugroženim za 2013. god­inu

Pro­gram pod­jele deka i jor­gana soci­jalno ugroženim za 2013. god­inu

ocijeni
(0 glasova)

Povodeći se riječima Alla­hovog poslanik Muhameda, s. a. v. s., kada kaže: ”Ko od mus­li­mana otk­loni jednu od ovosv­jet­skih nedaća Allah će njemu otk­loniti jednu od nedaća na Sud­njem danu, a ko olakša onome ko je u teškoj situaciji Allah će njemu olakšati i na Dun­jaluku i na Ahiretu, Allah će poma­gati roba sve dok on pomaže svoga brata.” Region­alni ured Lige mus­li­man­skog svi­jeta i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugo­jno su pokrenuli real­izaciju Pro­jekta pod­jele deka i jor­gana soci­jalno ugroženim domaćin­stvima, a potvrđu­jući principe i načela humanosti, društvene sol­i­darnosti i ljudske saos­jeća­jnosti. Pro­jekat je tem­pi­ran u vri­jeme dolaska zim­skih dana, hlandi­jeg vre­mena i pada tem­per­atura ispod nule koje su svo­jstvene Bosni i Herce­govini. Pod­jela je upril­ičena u mnogim selima BiH, a od njih se neka nalaze na mjes­tima do kojih vode uski makadamski putevi što otežava dolazak do istih. Uprkos tome Uprava Ureda Lige i Cen­tra je usp­jela real­i­zo­vati Pri­jekat pod­jele deka i jor­gana za soci­jalno ugrožene porodice što je činjeno i danju i noću. Koris­nici Pro­jekta pod­jele pohvalili su ovu ini­ci­ja­tivu koja je od hajrata Kral­jevine čovječnosti – Kral­jevine Saudi­jske Arabije. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 896 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأحد 13 شوّال 1440
nedjelja Juni 16 2019
Zora 01:21
Izlaz sunca 04:07
Podne 11:51
Ikindija 17:12
Akšam 19:35
Jacija 21:54

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina