Custom Adv 1
Kurs kro­jenja i šivenja

Kurs kro­jenja i šivenja

Edukativni kursevi 2013 Autor  utorak, 26 Maj 2015 00:00 veličina slova smanji slova povećaj slova Galerija slika
ocijeni
(0 glasova)

Kurs kro­jenja i šivanja je jedan od pro­jekata koji imaju za cilj ekonom­sko osnaži­vanje žene. Ovaj kurs pohađa jedan broj neza­poslenih udovica, žena koje su bez posla ili rade određene poslove kro­jenja i šivanja. Kurs im pruža potrebna znanja i vješ­tine kroz jedan upot­pun­jen pro­gram koji se sas­toji od neko­liko ste­peni. Cilj kojem teže Region­alni ured Lige Mus­li­man­skog Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu jest osposobl­ja­vanje do te mjere da se iz nivoa učenja u Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere dođe u nivo pro­duk­tivne proizvod­nje kroz kro­jenje i šivenje u kući ili čak otvaranje rad­nje za usluge kro­jenja i šivenja. Žena se osposobl­java kako bi imala veće mogućnosti zaposlenja, uključi­vanja i angaž­man na domaćem tržištu rada. Cilj je i stvoriti bolju atmos­feru koja će pomoći ženama s tal­en­tom, a koje imaju mala pri­manja i koje su slabi­jeg imovin­skog stanja, da lakše kroče kroz život. Jedan ovakav kurs je privlačan i za mnoge djevo­jke, bez obzira imale one znanja o kro­jenju i šivanju ili ne. Sve to uve­liko dopri­nosi i uključi­vanju žene u pro­ces razvitka ovih kra­jeva. 

I ste­pen: Upoz­na­vanje sa maši­nom, obuka za rad na mašini, vrste ručnog šivenja te kro­jenje i šivenje jed­nos­tavni­jeg don­jeg odjevnog pred­meta. Tra­janje nas­tave 10 sed­mica.

II ste­pen: Šivenje gorn­jeg odjevnog pred­meta. Tra­janje nas­tave 10 sed­mica.

III ste­pen: Šivenje kom­p­liko­vani­jih odjevnih pred­meta i odjeće sa postavom. Tra­janje nas­tave 10 sedmica.

Uku­pan broj polaznica koje su završile Kurs kro­jenja i šivenja je 462.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 4511 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الخميس 12 ذو القعدة 1441
četvrtak Juli 02 2020
Zora 01:29
Izlaz sunca 04:12
Podne 11:54
Ikindija 17:14
Akšam 19:37
Jacija 21:54

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina