Custom Adv 1
Kurs engleskog jezika

Kurs engleskog jezika

Edukativni kursevi 2012 Autor  utorak, 26 Maj 2015 00:00 veličina slova smanji slova povećaj slova Galerija slika
ocijeni
(0 glasova)

S obzirom da je, danas, engleski jezik službeni jezik u svi­jetu i, prak­tično, najviše se koristi možemo reči da je to jezik savre­menog doba i jezik među­nar­o­dne sarad­nje. Engleski jezik je sred­stvo učenja raznih nauka i komu­nikacije među ljudima. Osnovni cilj Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere je da orga­ni­zo­van­jem Kur­seva engleskog jezika, kroz savremene metode i teorije učenja, stvori atmos­feru za pot­punu inte­graciju polaznika Kursa pri­likom učenja što će im biti od velike koristi u nji­hovom svakod­nevnom i prak­tičnom životu, a povodeći se izrekom da je jezik sred­stvo komu­nikacije i spo­razu­mi­je­vanja sa drugima.

Kurs engleskog jezika za muškarce 

I grupa

I ste­pen – od 1 do 5 lek­cija Head­wayeve knjige ele­men­tary – tra­janje nas­tave – 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

II ste­pen – od 5 do 10 lek­cije Head­wayeve knjige ele­men­tary – tra­janje nas­tave – 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit ) 

III ste­pen – 10 do 14 lek­cije Head­wayeve knjige ele­men­tary  – tra­janje nas­tave 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

UKU­PAN BROJ POLAZNIKA KOJI SU ZAVRŠILI KURS ENGLESKOG JEZIKA JE 268.

Kurs engleskog jezika za žene

I grupa

IV ste­pen – od 1. do 7. lek­cije Head­wayeve knjige Pre-​intermediate -  tra­janje nas­tave – 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit ) 

V ste­pen – od 7. do 14. lek­cije Haed­wayeve knjige Pre-​intermediate – tra­janje nas­tave — 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

II grupa

I ste­pen – od 1. do 5. lek­cija Head­wayeve knjige ele­men­tary–tra­janje nas­tave – 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

II ste­pen – od 5. do 10. lek­cije Head­wayeve knjige ele­men­tary– tra­janje nas­tave –6 sed­mica ( 7. semica ispit ) 

III ste­pen – 10. do 14. lek­cije Head­wayeve knjige ele­men­tary – tra­janje nas­tave 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

UKU­PAN BROJ POLAZNICA KOJE SU ZAVRŠILE KURS ENGLESKOG JEZIKA JE 571.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 2160 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 18 ذو الحجّة 1441
petak Avgust 07 2020
Zora 02:36
Izlaz sunca 04:45
Podne 11:56
Ikindija 16:58
Akšam 19:06
Jacija 20:59

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina