Custom Adv 1
Kurs infor­matike

Kurs infor­matike

Edukativni kursevi 2012 Autor  utorak, 26 Maj 2015 00:00 veličina slova smanji slova povećaj slova Galerija slika
ocijeni
(0 glasova)

Infor­matičke tehnologije, danas, imaju veliki utje­caj na sve sfere ljud­skog života. Kul­turni cen­tar princeze Dževhere putem Kur­seva infor­matike pruža šansu sti­canja osnovnih i napred­nih vještina kao i najnovi­jih infor­ma­cija o razvoju infor­matičkih tehnologija svim polazni­cama i polaznicima ovog Kursa. Pri­marni cilj Kursa je infor­matička nao­brazba koja će omogućiti svim našim završenicima hvatanje u koš­tac i poimanje utje­caja infor­matičkih tehnologija na cjelokupnu zajed­nicu, a ujedno će im, na svo­jevrstan način, pomoći u iznalaženju pri­lika za zapošla­vanje u javnom i pri­vat­nom sek­toru kako bi svo­jim znan­jem i iskustvom doprini­jeli razvoju i napretku naše države.

Kurs infor­matike za muškarce i žene

I ste­pen – WIN­DOWS XP – tra­janje nas­tave 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

II ste­pen – WORD 2010 – tra­janje nas­tave 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

III ste­pen — EXCEL 2010 – tra­janje nas­tave 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

IV ste­pen – POWER POINT 2010 – tra­janje nas­tave 3 sed­mice ( 4. sed­mica ispit )

V ste­pen — INTER­NET EXPLORER — tra­janje nas­tave 3 sed­mice ( 4. sed­mica ispit )

UKU­PAN BROJ POLAZNIKA KOJI SU ZAVRŠILI KURS INFOR­MATIKE JE 249.

UKU­PAN BROJ POLAZNICA KOJE SU ZAVRŠILE KURS INFOR­MATIKE JE 375.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 1350 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأحد 15 ذو القعدة 1441
nedjelja Juli 05 2020
Zora 01:33
Izlaz sunca 04:14
Podne 11:55
Ikindija 17:14
Akšam 19:36
Jacija 21:51

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina