Printaj ovu stranu
Kurs kro­jenja i šivenja

Kurs kro­jenja i šivenja

Edukativni kursevi 2012 Autor  utorak, 26 Maj 2015 00:00 veličina slova smanji slova povećaj slova Galerija slika
ocijeni
(0 glasova)

Umjeće kro­jenja i šivenja je san koji mami mnoge osobe ženskog spola koje teže razvoju ličnih kapaciteta i poten­ci­jala kao i oko­riš­ta­vanju o tal­e­nat i stečeno znanje iz oblasti kro­jenja i šivenja. Vješ­tine i iskustvo stečeno tokom Kursa omogućavaju popravl­janje kućnog budžeta završeni­cama. Naime, žene koje završe Kurs i steknu određena znanja i vješ­tine u svo­jim kućama mogu zara­diti šijući odjeću, te mogu ušte­diti na samoj popravci i prekra­janju odjeće svo­jim ukućanim. Kul­turni cen­tar princeze Dževhere nas­tavlja svoju mis­iju kroz dobro plani­ranu strate­giju za obuku i pouča­vanje umjeću kro­jenja i šivenja kako bi svaka završenica, oslan­ja­jući se na svoj rad, trud i kreativnost, mogla

samostalno šiti i kro­jiti. Osnovni cilj strate­gije je zado­vol­ja­vanja želja žena i djevo­jaka za kreativnošću i ino­v­a­tivnošću kao i osposobl­ja­vanje budućih marljivih članova lokalne zajed­nice što donosi ličnu i kolek­tivnu korist.

Kurs kro­jenja i šivenja

I ste­pen – upoz­na­vanje sa maši­nom, obuka za rad na mašini, vrste ručnog šivenja te kro­jenje i šivenje jed­nos­tavni­jeg don­jeg odjevnog pred­meta - tra­janje nas­tave 10 sed­mica

II ste­pen – šivenje gorn­jeg odjevnog pred­meta – tra­janje nas­tave 10 sed­mica

III ste­pen – šivenje kom­p­liko­vani­jih odjevnih pred­meta i odjeće sa postavom – tra­janje nas­tave 10 sedmica

UKU­PAN BROJ POLAZNICA KOJE SU ZAVRŠILE KURS KRO­JENJA I ŠIVENJA JE 402.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 1121 puta