Custom Adv 1
Kurs kro­jenja i šivenja

Kurs kro­jenja i šivenja

ocijeni
(0 glasova)

Umjeće kro­jenja i šivenja je san koji mami mnoge osobe ženskog spola koje teže razvoju ličnih kapaciteta i poten­ci­jala kao i oko­riš­ta­vanju o tal­e­nat i stečeno znanje iz oblasti kro­jenja i šivenja. Vješ­tine i iskustvo stečeno tokom Kursa omogućavaju popravl­janje kućnog budžeta završeni­cama. Naime, žene koje završe Kurs i steknu određena znanja i vješ­tine u svo­jim kućama mogu zara­diti šijući odjeću, te mogu ušte­diti na samoj popravci i prekra­janju odjeće svo­jim ukućanim. Kul­turni cen­tar princeze Dževhere nas­tavlja svoju mis­iju kroz dobro plani­ranu strate­giju za obuku i pouča­vanje umjeću kro­jenja i šivenja kako bi svaka završenica, oslan­ja­jući se na svoj rad, trud i kreativnost, mogla

samostalno šiti i kro­jiti. Osnovni cilj strate­gije je zado­vol­ja­vanja želja žena i djevo­jaka za kreativnošću i ino­v­a­tivnošću kao i osposobl­ja­vanje budućih marljivih članova lokalne zajed­nice što donosi ličnu i kolek­tivnu korist.

Kurs kro­jenja i šivenja

I ste­pen – upoz­na­vanje sa maši­nom, obuka za rad na mašini, vrste ručnog šivenja te kro­jenje i šivenje jed­nos­tavni­jeg don­jeg odjevnog pred­meta - tra­janje nas­tave 10 sed­mica

II ste­pen – šivenje gorn­jeg odjevnog pred­meta – tra­janje nas­tave 10 sed­mica

III ste­pen – šivenje kom­p­liko­vani­jih odjevnih pred­meta i odjeće sa postavom – tra­janje nas­tave 10 sedmica

UKU­PAN BROJ POLAZNICA KOJE SU ZAVRŠILE KURS KRO­JENJA I ŠIVENJA JE 402.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 2545 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الإثنين 30 جمادى الثانية 1441
ponedjeljak Februar 24 2020
Zora 04:52
Izlaz sunca 06:37
Podne 12:03
Ikindija 15:46
Akšam 17:31
Jacija 19:04

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina