Custom Adv 1
Kurs nje­mačkog jezika

Kurs nje­mačkog jezika

ocijeni
(0 glasova)

Nje­mački jezik zauz­ima visoko mjesto u bosansko-​hercegovačkoj zajed­nici s obzirom da je veliki broj isel­jenika iz BiH kao i onih koji putuju u zemlje gov­ornog područja nje­mačkog jezika. Vodeća uloga koju uživa Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u zajed­nici po pitanju orga­ni­zo­vanja besplat­nih eduka­tivnih kur­seva ogleda se i u orga­ni­zaciji Kursa nje­mačkog jezika, već dvije godine, kao i kroz ula­ganje inten­zivnog i kon­tinuira­nog truda u koor­di­naciji sa iskus­nim, kval­i­fi­ci­ranim i stručnim pre­davačima. Našem Cen­tru, nadasve, imponuju poz­i­tivne impre­sije svih polaznica i polaznika Kursa nje­mačkog jezika.

Kurs nje­mačk­log jezika za muškarce i žene

I ste­pen – od 1. do 4. lek­cije Huberove knjige, Deutsch​.com 1–tra­janje nas­tave – 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

II ste­pen – od 4. do 9. lek­cije Huberove knjige, Deutsch​.com 1– tra­janje nas­tave –6 sed­mica ( 7. semica ispit ) 

III ste­pen – 9. do 14. lek­cije Huberove knjige, Deutsch​.com 1– tra­janje nas­tave 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit ) 

IV ste­pen – 14. do 18. lek­cije Huberove knjige, Deutsch​.com 1 – tra­janje nas­tave 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit

UKU­PAN BROJ POLAZNIKA KOJI SU ZAVRŠILI KURS NJE­MAČKOG JEZIKA JE 195.

UKU­PAN BROJ POLAZNICA KOJE SU ZAVRŠILE KURS NJE­MAČKOG JEZIKA JE 359.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 2424 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

السبت 22 المحرّم 1441
subota Septembar 21 2019
Zora 03:49
Izlaz sunca 05:36
Podne 11:43
Ikindija 16:00
Akšam 17:50
Jacija 19:25

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina