Custom Adv 1
Kurs turskog jezika

Kurs turskog jezika

Edukativni kursevi 2012 Autor  utorak, 26 Maj 2015 00:00 veličina slova smanji slova povećaj slova Galerija slika
ocijeni
(0 glasova)

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere uvi­jek nas­toji pružiti što bolje i što više eduka­tivnih kur­seva, besplatno, za sve koris­nike koji žele napre­dovati i steči nova znanja i vješ­tine. Uz pomoć i podršku Uzvišenog Allaha uve­den je Kurs turskog jezika, po prvi put, u našem Cen­tru, a po osnovu na zaht­jeve i želje mnogih koji su izrazili zain­tereso­vanost za turski jezik. Nakon što smo kon­tak­ti­rali i pitali za mišl­jenje nekolicinu stručnih i iskus­nih pro­fe­sora i sarad­nika došlo je do sas­tavl­janja plana i pro­grama rada visoke učinkovi­tosti za Kurs turskog jezika, a u službi stanovnika cijele regije kako bi se budući polaznici i polaznice Kursa što više oko­ris­tili i naučili. Nova znanja i vješ­tine će im koris­titi u njihovim svakod­nevnim živo­tima. Broj upisanih i pri­javl­jenih na Kurs turskog jezika je 95 polaznika (muškaraca i žena) pod­jel­jenih u tri grupe, odnosno jedna grupa muškaraca i dvije grupe žena.

Kurs turskog jezika za muškarce i žene

I ste­pen – od 1. do 4. lek­cije knjige GÖKKUŞAGI TURKČE–tra­janje nas­tave – 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

II ste­pen – od 4. do 8. lek­cije knjige GÖKKUŞAGI TURKČE – tra­janje nas­tave –7 sed­mica ( 7. semica ispit ) 

III ste­pen – 8. do 12. lek­cije knjige GÖKKUŞAGI TURKČE– tra­janje nas­tave 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit ) 

IV ste­pen – 12. do 16. lek­cije knjige GÖKKUŞAGI TURKČE – tra­janje nas­tave 6 sed­mica ( 7. sed­mica ispit )

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 2289 puta Zadnji put promjenjen utorak, 26 Maj 2015 12:29
Više iz kategorije: Kurs nje­mačkog jezika »
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 9 ربيع الأوّل 1443
petak Oktobar 15 2021
Zora 04:20
Izlaz sunca 06:05
Podne 11:36
Ikindija 15:21
Akšam 17:06
Jacija 18:39

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina