Custom Adv 1
Kurs engleskog jezika

Kurs engleskog jezika

ocijeni
(0 glasova)

Svi­jet je postao malo naselje — rečenica koju ner­i­jetko čujemo zbog brzine napretka i lahkoće povezi­vanja i upoz­na­vanja među pojed­incima i nar­o­dima putem tipki ispred ekrana, koris­teći se raznim jezicima. Obzirom da se BiH nalazi u Evropi, engleski jezik je najprik­lad­niji za dopi­si­vanje i raz­govor s drugim državl­jan­ima o raznim temama i oblas­tima. Biti uko­rak s time, to je povod da Cen­tar odluči ove godine povećati broj časova (nivoa, ste­peni) za kurs engleskog jezika, kako za muškarce, tako i za žene. Pored toga, uvode se i novi načini za kon­verzaciju u nas­tavi ovih kur­seva. Vidljivo je i povećanje broja polaznika ovih kur­seva u ovoj godini, i to do tri puta u odnosu na prošle godine. 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 1481 puta
Više iz kategorije: « Kurs infor­matike
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الثلاثا 22 ربيع الأوّل 1441
utorak Novembar 19 2019
Zora 05:00
Izlaz sunca 06:50
Podne 11:36
Ikindija 14:38
Akšam 16:21
Jacija 17:59

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina