Custom Adv 1
Kurs infor­matike

Kurs infor­matike

ocijeni
(0 glasova)

Kako je kazano, vri­jeme glob­al­izacije je vri­jeme kojeg svi­jet svje­doči danas; napredak u tehnologiji, napredak koji je obuh­va­tio svi­jet pogo­tovo na polju infor­matike, i to do te mjere da prožima skoro sve pore našega dnevnoga života. To je razlog da Cen­tar nas­tavi s real­izaci­jom eduka­tivnih kur­seva infor­matike za muškarce i žene kon­stantno prateći „novo“ na ovom polju da bi se kod polaznika kur­seva podi­gao nivo znanja i sposob­nosti. Potom, da bi imali koristi na različitim poljima kojima teže u budućnosti, ali i u nji­hovoj svakod­nevnici. Sma­tramo potreb­nim ukazati na činjenicu da se broj polaznika ovih kur­seva u ovoj godini udu­plao, što nam pokazuje da Cen­tar velike napore ulaže pruža­jući usluge zarad napretka BiH.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 1737 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأحد 5 شعبان 1441
nedjelja Mart 29 2020
Zora 03:48
Izlaz sunca 05:36
Podne 11:55
Ikindija 16:21
Akšam 18:14
Jacija 19:50

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina