Custom Adv 1
Edukativni kursevi 2010

Edukativni kursevi 2010 5

Kurs engleskog jezika

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Kurs infor­matike

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Kurs kro­jenja i šivenja

utorak, 26 Maj 2015 00:00

Kur­sevi kro­jenja i šivenja u Cen­tru princeze Dževhere su, svakako, od velikog ekonom­skog, soci­jalnog i porodičnog značaja čime se želi podupri­jeti ideja o pro­duk­tivnoj porod­ici, porod­ici koja dopri­nosi i koja se zalaže, a da ne spom­in­jemo važnost edukacije žena, bilo da je riječ o kćerci, majci ili supruzi, ma kojeg nivoa obra­zo­vanosti one bile. Njene novostečene vješ­tine joj pomažu u kućan­skim poslovima, porod­ici otvaraju nove izvore zarade, ili pak, ušt­ede novca pri kupovini odjeće jer je mogu same sašiti one koje steknu te vještine.Tako pokre­tanje ovih kur­seva u Cen­tru princeze Dževhere ukazuje na sveobuh­vat­nost humanih aktivnosti koje odlikuju zala­ganje Kral­jevine sol­i­darnosti u mnogim zeml­jama i kon­ti­nen­tima. Tako se mnogim nar­o­dima daje nada za bolje sutra, a među njima i stanovnicima BiH koji su osjetili i uvjer­ili se u značaj i vri­jed­nost humanih pro­jekata Kral­jevine humanosti.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zbog važnosti majčin­stva i uloge žene u porod­ici i zajed­nici, Ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta u BiH i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u Bugo­jnu posvećuju posebnu pažnju ženi. Nji­hov moto u tome je “I majka je naša škola!”, pa ako je ona — kako joj dolikuje — formi­rana ličnost, izgra­dit će dobra pokol­jenja. S te strane gledišta, njeno poduča­vanje ara­p­skome jeziku, jeziku koji je “dio vjere”, kako bi mogla ispravno učiti Kur’an pridržava­jući se pritom tedžvid­skih prav­ila, od velikog je značaja jer žene čine polovicu zajed­nice i one odga­jaju buduće naraš­taje. Žena je ili majka, ili ses­tra, ili supruga brižljiva, a ljud­ska humanost ne može doći do izražaja niti može usp­jeti osim uz zajed­ničke napore muškarca i žene s cil­jem formi­ranja sol­i­darne zajed­nice čiji su članovi među­sobno vezani dajući tako uzo­ran i stvaran prim­jer drugima.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الجمعة 9 ربيع الأوّل 1443
petak Oktobar 15 2021
Zora 04:20
Izlaz sunca 06:05
Podne 11:36
Ikindija 15:21
Akšam 17:06
Jacija 18:39

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina