Custom Adv 1
Konferencija ''Raznolikost i suživot'', Durban - Južnoafrička Republika

Konferencija ''Raznolikost i suživot'', Durban - Južnoafrička Republika

ocijeni
(0 glasova)

Liga muslimanskog svijeta organizuje konferenciju ''Raznolikost i suživot'' u Durbanu uz prisustvo učenjaka, intelektualaca, vjerskih autoriteta i predstavnika međunarodnig organizacija.

Generalni sekretar Lige je kazao: ''Mržnja podupire teorije terorizma i povećava broj njegovih sljedbenika.. Zbog toga se moramo suočiti sa istom kako bismo živjeli u miru.''                                          

Dr. El-Isa se obratio učesnicima Konferencije riječima: ''Imamo obavezu širenja mira suprostavljajući se opasnostima vjerskih i idejnih sukoba i sukoba civilizacija. Povlačenje u krug vjerske i intelektualne izolacije stvara mržnju i producira ekstremizam i kontra ekstremizam.'' 

Južnoafrička Republika je pretvorila rasno ugnjetavanje u historijske lekcije od kojih su se okoristili svi u pogledu nacionalnog suživota i vjerske tolerancije. 

Nikome ne možemo nametnuti da bude zadovoljan sa neči, ali se možemo međusobno zbližiti dijalogom radi međusobnog uvjeravanja, razumijevanja ili saradnje u humanitarne svrhe. 

Obrazovne ustanove imaju obavezu motivisanja mlađih naraštaja za zdravo razmišljanje bez programiranja i indoktrinacije. 

Obaveza nam je usaditi ljubav i nepristrasnost budućim generacijama, te ih poučiti kako razmišljati i ispravno birati u životu daleko od negativnog programiranja svijesti. 

Neminovnost suživota čovječanstva ne shvaćaju mnogi uprkos gorkoj prošlosti i tragedijama kroz historiju.   

Ideje drugih ljudi trebamo nepristrasno tumačiti i ne smijemo dozvoliti da nas mržnja i netolerancija zaslijepe od istine. 

Islam čuva ljudsko dostojanstvo i povezuje svako dobro sa onim što je korisno za ljudski rod. 

Poslanica islama upotpunjuje prethodna vjerska načela i moral. 

Učenjaci i intelektualci su u pročelju govornica od utjecaja.   

Durban – Južna Afrika                

  1. E. Generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta šejh dr. Muhamed bin Abdulkerim Al-Isa od učenjaka i intelektualca da se suoče sa faktorima koji podstiču na mržnju ukazujući da svjesni narodi i predstavnici religija, učenjaci i intelektualci zatim obrazovne institucije i platforme utjecaja trebaju da se bore protiv mržnje koja je prouzrokovala mnogo tragedija i zapalila mnoštvo ratova. 

Ovo je dio govora NJ. E. tokom svjetske konferencije o „Socijalnom suživotu i raznolikosti religija“ koju je organizovala Liga muslimanskog svijeta u Durbanu, Južna Afrika. Konferenciji su prisustvovale ličnosti iz vladinog, građanskog, vjerskog, intelektualnog i kulturnog sektora te među njima je sin predsjednika Južnoafričke Republike, Edward Zuma zatim svećenik Sibu Metito, šef Uprave za međuvjerske poslove pri Vijeću ministara u regiji KwaZulu i on je službeni predstavnik premijera. Konferenciji je prisustvovala i gospođa Fevzija Bir, gradonačelnica Durbana te gospodin Imbanza, pastor crkve „Nazaret“ i jedan broj muškaraca ispred jevrejske religije koje je predvodio rabin Hillel Avidan kao i veliki broj naučnika, intelektualaca, religijskih predstavnika i predstavnika međunarodnih organizacija. 

  1. E. Generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta je u svome govoru naveo da je ekstremizam imao koristi od fenomena mržnje jer ona podržava njegove teorije i povećava broj njegovih sljedbenika. Terorizam počiva na osnovi da nas drugi mrzi, bori se protiv nas te kada se ovo desi on povjeruje teoriji terorizma. Zbog toga se odlučno moramo suočiti sa pojavom mržnje i pri punoj svijesti o njenim opasnostima da bismo živjeli u miru.

On je dodao da je suživot ljudi neizbježan imperativ i razumni ljudi moraju udružiti napore da se to ostvari. Pri tom je ukazao da je ova konferencija, uz prisustvo različitih kategorija ljudi te čiji je naslov i asocijacija ljubav, primjer promovisanja međusobnog zbližavanja ljudi u ovom prelijepom gradu  u Južnoafričkoj Republici čija se ljepota povećala sa njenom tolerancijom i suživotom pripadnika različitih religija, sekti i ideja. U ovoj otvorenoj Republici imali smo priliku se sresti sa velikim brojem  muslimana koji su obradovali naše duše pruženom vjerskom slobodom za malu muslimansku zajednicu te prema mišljenju stanovnika oni žive u miru, ljubavi i harmoniji sa svima. Muslimani u Južnoj Africi predstavljaju izuzetan model primjene islamskih učenja i lijepog ophođenja sa svima i odlično predstavljaju značenje koncepta građanstva te ista osjećanja im uzvraćaju njihovi sunarodnjaci različitih religija. Sve to odražava idealan dokaz sada, pred nama na konferenciji kada smo naišli na brz odziv od strane religijskih lidera u ovoj tolerantnoj zemlji na poziv Lige muslimanskog svijeta te su nas počastili odzivom u velikom broju. 

Generalni sekretar je nastavio kazavši da mnogi ne prihvataju neminovnost ljudskog suživota bez obzira na prošlost i tragedije kroz historiju te da se ljudski sukob temelji uglavnom na sukobu ideja i također na političkim ambicijama  koje koriste religije za pokrivanje svojih materijalnih interesa. 

  1. E. je objasnila da suprotstavljanje neminovnom suživotu dovodi do sukoba civilizacija koji je ostavio mnogo tragedija i ratova ističući da među uzroke ovog sukoba spada umanjivanje uloge edukacije i time preduzimanje pozitivnih koraka ka motivisanju razmišljanja budućih generacija daleko od programiranja i indoktriniranja. Trebamo ih naučiti kako da razmišljaju i kako da nešto izaberu i to neovisno od negativnog programiranja koji postaje jednostavan alat za bilo kakav angažman koji se vodi putem povećanog utjecaja, izazivanja emocija ili sugestija putem tzv. kolektivnog uma i  odatle se stvara mržnja i negativiteti civilizacijskog, intelektualnog i vjerskog sukoba što kreira okršaj, sukob, ekstremizam i sve ono što je pogubno. 
  1. E. je također ukazala na to da u uzroke sukoba spada i otpor prema promjenama objašnjavajući da kada se čovjek ponaša na određeni način ili ima određeno mišljenje, on ima potrebu za obrazovanjem, svjesnom i zrelom okolinom kako ne bi odbacio bilo koju pozitivnu ideju ili mišljenje samo zato što su drugačiji od njegove kulture. Otvorenost prema drugima i proučavanje njihovih mišljenja i ideja odražava stepen svijesti i bezbjednosti obrazovnog okruženja. 

On je također rekao da intelektualno zatvaranje i izolacija u uski krug uz nedostatak otvorenosti  prema drugima spada u glavne uzroke sukoba tvrdeći da moramo shvatati druge, poboljšati mišljenje o njima, voljeti ih za njihovo dobro, razmjenjivati ideje i mišljenja i prije optužiti naša mišljenja i ideje nego  mišljenja i ideje drugih. Niko od nas nije nepogrešiv, a ispravnost se sa svojim opipljivim, ubjedljivim dokazom širi za svakog ko je neutralan. 

Rekao je: Da, trebamo gledati na misli i ideje drugih ljudi nepristrasno i na putu ka istini ne treba nas zaustavljati mržnja, netolerancija i materijalne ambicije. Tome trebamo podučavati ljude, a pogotovo omladinu i možete se začuditi kada kažem da neki političari trebaju prvi preći ove lekcije. Svi trebamo naučiti da se zadovoljstva ne mogu nametnuti, ali im se može približiti dijalogom radi uvjerenja, razumijevanja ili saradnje sa njenim sudionicima u humanitarne svrhe. 

I dodao je: povlačenje u krug vjerske i intelektualne izolacije stvara mržnju i proizvodi ekstremizam i kontraekstremizam. Pragmatična logika sa svojim negativnim konceptom ima veliku ulogu u prevazilaženju racionalne i moralne logike, a time i ljudskog prava. Nj. E. je tražila sučeljavanje sa postojećom zlom tendencijom kod nekih ljudi koja ne presipituje i ne uči vjerskim vrijednostima. Najveću odgovornost nosi kućno okruženje i pedagoški metodi u obrazovnim ustanovama koje su obavezne da se u prvom planu suoče sa ovom divljačkom tendencijom nekih ljudskih duša. Nj. E. je tome dodala da je Allah dž. š. slao poslanike i vjerovjesnike da se suprotstave ovakvim stvarima, da rade za dobrobit čovječanstva tako da je Poslanik s.a.v.s rekao: „Poslan sam da usavršim moral kod ljudi“, što zajedno sa drugim tekstovima ukazuje da je poruka islama komplementarna prethodnim vjerskim i etičkim konstantama i vrijednostima. 

Nj. E. je ukazala da u razloge sukoba spada to što neki nisu razumjeli mudrost Stvoritelja u postojanju različitosti, raznovrsnosti i pluralizma objašnjavajući da trebamo biti svjesni i iskoristiti ovu kosmičku mudrost, a ne da se ona ispriječi između nas i saradnje, suživota, tolerancije i ljubavi. 

Generalni sekretar je dodao da je islam odgajivačka religija za sve, prelazi preko prepirki i sve poštuje, a tekstovi islama pozivaju na dijalog, mir i pomirenje. Naglašava se da je razlika između prirode čovječanstva i prirode svemira u tome što ne mogu svi ljudi imati jedan pravac i jedno mišljenje.

Kazao je da islam potvrđuje da ubjeđenja, mišljenja, religije i mezhebi se ne mogu nametnuti silom ali kroz dijalog može se ubijediti, razumjeti, raditi ili sarađivati sa njenim sudionicima radi plemenitih ciljeva. Pri tome je ukazao da islam naglašava potrebu uvođenja vrijednosti tolerancije, suživota i poštivanja ljudskih prava u svemo onome što obuhvata koncept ljudskog dostojanstva. Jedan od najpoznatijih islamskih tekstova su riječi Uzvišenog: Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali... (Isra, 70) 

Generalni sekretar je dodao da su tekstovi islamske religije potvrdili ovo važno i čvrsto značenje te upozorili da će razlika u odnosu na drugog biti razlog napuštanja ovih vrijednosti ističući da je islam došao kao nebeska religija, kao milost ljudima budući da Allah dž. š. kaže Poslaniku a.s: A tebe smo poslali samo kao milost svim svjetovima. (Al-Enbija, 107) 

Prethodno smo rekli da je islam došao promovisati i jačati moralne vrijednosti i prethodne vjerske konstante, ali on je međutim došao i sa novim komplementarnim zakonodavstvima koje se razlikuju od ostalih jer su bliža fleksibilnosti u skladu sa promjenama i transformacijama vremena, mjesta i okolnosti. Treba naglasiti da je islam pečat nebeskih religija te da smatra da je najbolji od ljudi onaj koji najviše koristi ljudima i ovdje riječ „ljudima“ obuhvata sve sinove čovječanstva tako da islam dovodi u vezu korist ljudima i dobročinstvo. 

  1. E. je nastavila dodajući da ovaj raznolik i pluralistički susret dolazi u okviru sistema raznolikosti, tolerancije i najljepše otvorenosti u Južnoafričkoj Republici. Ona je pretvorila rasni progon u historijske lekcije od kojih su se okoristili svi u pogledu nacionalnog suživota i vjerske tolerancije. Pri tome je naglasio odgovornost svih za spas svijeta od sukoba i konfrontacija, na nama je da poštujemo tuđe stavove, da ih nastojimo razumjeti i pomoći cijelom čovječanstvu da živi u miru. 
  1. E. je zaključila da je misija Lige muslimanskog svijeta jačanje i promovisanje ovih vrijednosti o kojima smo govorili na ovoj konferenciji i naporno raditi na njihovom ostvarenju. 

S druge strane, u okviru posjete NJ. E. Generalnog sekretara Lige muslimanskog svijeta Južnoj Africi, NJ. E. je u pratnji uvaženog Edwarda Zuma, sina predsjednika Južnoafričke Republike, postavila kamen temeljac za proširenje Klinike za oči Islamske svjetske organizacije „Igasa“ koja pripada Ligi muslimanskog svijeta i to u gradu Durban. Pored toga, NJ. E. Generalni sekretar je postavio kamen temeljac za izgradnju škole u Durbanu i svečano otvorio projekat kopanja bunara u selu Inanda, pokrajina KwaZulu-Natal, Južna Afrika. 

On je također posjetio Centar za slijepe „Nur“ u Durbanu, zatim islamski centar „Abu Darda“ gdje se sastao sa njegovim zvaničnicima, nastavnicima i učenicima te saslušao opširno objašnjenje o svakom centru, njegovim planovima za budućnost te održao govor u kojem je dao riječi smjernica i osvješćivanja.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 919 puta Zadnji put promjenjen srijeda, 12 April 2017 09:55
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأحد 13 شوّال 1440
nedjelja Juni 16 2019
Zora 01:21
Izlaz sunca 04:07
Podne 11:51
Ikindija 17:12
Akšam 19:35
Jacija 21:54

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina