Custom Adv 1
Europski parlament ugostio Ligu muslimanskog svijeta

Europski parlament ugostio Ligu muslimanskog svijeta

ocijeni
(0 glasova)

* Dr. El-Isa: pozitivno prihvatanje prirodnih različitosti među civilizacijama rezultira vjerom u Božije stvaranje razlika, raznolikosti i pluralizma.

* Sukob civilizacija je uskratio čovječanstvu istinski suživot i međusobno pomaganje.

* Stvoritelj nam naređuje međusobno upoznavanje radi zbližavanja i međusobnog pomaganja kojim rušimo barijere predrasuda stvorenih od strane pojedinaca zbog njihovih uskih, pristrasnih i nelogičnih razmišljanja.

* Pogrešna dijagnoza i pogrešno postupanje dovodi do novog historijskog poglavlja sukoba civilizacija.

* Kada se pomene ''sukobu civilizacija'' sjetimo se tragedija sukoba koji su završavali ogromnim gubicima svih učesnika da bi se nakon toga ponovo vratili na početak. Isti su zaustavljani samo logikom mudrosti, nepristrasnosti i ispravnog poimanja.

* Postoji podudarnost između porijekla ekstremizma i njegove ekstremističke reakcije. I jedno i drugo u sebi nose mržnju i sukob.

* Pogrešno je da vjerske, kulturne i idejne razlike kao i loše dijagnoze budu razlogom zavisti i mržnje koje su osnovna hrana ekstremizma i terorizma.

* Islamofobija je model nasilnog ekstremizma koji nevine naziva istim imenom kao i zločince smatrajući ih jednakim.

* Terorizam uspijeva regrutovati samo bandite poremećenog razmišljanje i poimanja koji nose islamska imena, kao i one koji sprovode kontraterorizam.

* Terorizzmu je dobro došao termin ''islamofobija'' koristeći ga da potvrdi svoje teorije.

* Terorizam se natječe sa prostim vjerskim emocijama koje izaziva mržnja prema islamofobiji. Time je terorizam profitirao kao sa malo čim.

* Islamofobija je najjači instrument ekstremizma čiji je cilj mobilizacija islamske svijesti protiv drugih.

* U odsustvu racionalnog rasuđivanja i percepcije zbivanja naći ćemo se pred bolnim sukobom civilizacija u teškim okolnostima.

* Islamofobija je retorika isključivosti sa pogrešnom procjenom.

* U svim vjerama postoje zabilježene bolne historijske činjenice i primjeri ekstremizma koji se s vremena na vrijeme, poput plime i oseke, pojavljuju i nestaju.

* Vjerski ekstremizam kroz cijelu svoju povijest postigao je samo to da se o njemu priča čija je krajnja sudbina bila eliminacija.

* Ekstremizam je prošao kroz vremenske faze promjene uloga različitih vjera uopšte kao i promjene različitih pravaca unutar tih vjera.

* Teroristički faktori najprije koriste islamofobiju za povećanje broja svojih prostalica tako da mobiliziraju neutemeljene vjerskske osjećaje u islamskim državama i šire.

* Teroriza nema određenu vjersku školu nego ga sačinjavaju faktori proistekli iz oko 100 zemalja u kojima je mobilizirano više od 45 hiljada boraca različitih intelektualnih pravaca koji imaju jedan cilj.

* Terorizam nije usmjerio svoje očajne kampanje i neprijateljske poruke ni prema jednoj državi kao prema Kraljevini Saudijskoj Arabiji.

* Terorizam ne opstoji na pukom političkom okupljanju niti na dominantnoj sili već na ekstremnoj ideologiji. Jedini način da se ona istrijebi jeste poražavanje njenih poruka.

* Selefizam nije sinonim islamu niti njegov izdanak već je to jasan put svakog muslimana koji hodi stazom umjerenosti i telorenancije njegovih prethodnika. Mnoge konfliktne grupe sebe nazivaju selefijama upravo zbog ispravnosti tog puta. 

Brisel: 

Nj. E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta dr. Muhamed bin Abdu-l-Kerim El-Isa upozorio je na ekstremnu reakciju oličenu u islamofobiji ističući da bi to moglo izazvati još više patnji i povećati broj ekstremnih neprijatelja koji su do jučer bili normalni, umjereni, pozitivno integrisani građani koji žive u miru sa drugima u nemuslimanskim državama poštujući ustave, zakone i kulturu zemalja čije državljanstvo nose ili u kojima borave.

Ovo su bile riječi Nj. E. na Konferenciji koju je ugostio Europski parlament u Briselu tokom obimnih europskih parlamentarnih i političkih aktivnosti. Učešće je uzela i nekolicina sljedbenika drugih vjera i kultura unutar Europe kao i nekoliko vođa i aktivista muslimanskih doseljenika u Europi. 

Dr. El-Isa se obratio učesnicima Konferencije sljedećim riječima:

Nam u Ligi muslimanskog svijeta zadovoljstvo je biti danas sa vama kako bismo razgovarali o temi ove Konferencije. Na početku se trebamo prisjetiti historije čovječanstva za vrijeme vjerskih, politički, kulturnih i idejnih sukoba. Mnoge civilizacije ljudskog roda su bile u kontaktu putem sukoba a ne putem upoznavanja, dijaloga i harmonije što je uzrokovalo gubitak međusobne saradnje naročito u obostranim sličnostima koje ih spajaju što bi uz dobronamjerno prihvatanje prirodni različitosti mudre i pametne dovelo do vjere u Bogom date prirodnosti različitosti, raznovrsnosti i pluralizma.

Uzvišeni Allah kaže: ''A da je Gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio. Međutim, oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti, osim onih kojima se Gospodar tvoj smiluje.'' Također, Uzvišeni poručuje: ''O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali.'' Uzvišeni Allah od nas traži da se upoznajemo kako bismo se zbližili, a zbližavamo se da međusobno sarađujmo i srušimo barijere negativnih naboja koje su pri nekima od nas. Ovaj negativni naboj generira loše razmišljanje, ideje, pravce i impresije propraćene individualnim uskogrudnim gledištima koje crpe informacije samo iz jednog izvora daleko od logike pravičnosti i razboritosti. 

Isto tako ti susreti sa islamskim zajednicama i njihovim znanstvenicima su tretirali vjerske posebnosti oko kojih neke zapadnjačke vlade preko svojih izvršnih instanci odgovornih za integracije žele zabraniti neke pojave tih posebnosti. Usporedo s time javljaju se velike polemike, beskompromisni stavovi i konfrontacije. Oličenje toga imamo u pitanju hidžaba. To je najistaknutiji primjer navedenog, a možda, trenutno i jedini.

Dr. El-Isa je pojasnio da kod muslimana sve stvari regulišu jasna šerijatska pravila i ona se primjenjuju na ovakve ali i sve druge situacije. Po pitanju hidžaba nalaze se određena ograničenja obzirom da u zemljama u kojima se baštini i pazi na hidžab, ili na neke njegove pojave – u nekim mjestima tih zemalja – ovdje mislim npr. na nikab, u tim istim zemljama postoje ustavni i zakonski instrumenti koji omogućavaju zahtijevanje da se odobri ova islamska osobenost. Od toga je i da se pribjegne pravosuđu s namjerom osporavanja odluke o zabrani. Također i angažman mirnim putem kako bi se čuo glas zahtjeva o uvažavanju ove islamske osobenosti.

Šejh El-Isa je dodao da šerijatska pravila utemeljena na mudrosti, ostvarenju dobra i otklanjanju zla, muslimana vode ka promišljenosti i ispravnom postupanju, daleko od golih vjerskih emocija zbog kojih su mnogi zastranili. Čak šta više, neke mladiće su te emocije odvele u ekstremizam koji bi prouzrokovao razdor nakon kojeg dolaze štetna djelovanja, a nekada i kriminalitet i terorizam.

Najveća opasnost jest upasti u gole vjerske emocije, daleko od znanja i svijesti, kad se stvar negativno vraća na samu osobu i na percepciju o njegovoj vjeri kod drugih. Tada mnogi među njima – ovdje mislim na nemuslimane – sebi stvaraju sliku na osnovu ovakvih postupaka pojedinaca. Rezultat toga su mnoge štetne posljedice koje su neke nagnale da posegnu za zakonima koji sadrže preventivne mjere s jedne strane, koji jačaju temu integracije pa su u nekim slučajevima otišli do koncepta asimilacije – s druge strane.

Svi mi trebamo znati da sve ovo dugi niz godina nije postojalo, a prema objavljenim tekstovima o tome, nije se time podrazumijevala vjera islam. Naprotiv, bili su obuhvaćeni vjerski simboli općenito. Tako je, npr. bivao zabranjen vjerski simbol poput križa; da se s njim ulazi u državne škole. Potom su na scenu došle vlade potpomognute stranačkim opredjeljenjima koje su govorile o tome kako njihovi ustavi nalažu većinsko mišljenje nacije oko stvari koje se tiču njihovih država. Tako su im opredjeljenja – ma šta bila pozadina tih opredjeljenja – bila usmjerena ka isključivosti uz brojne izgovore od kojih je neophodnost integracija unutar sekularne države. Nova filozofiranja i analize nekih zapadnjačkih zemalja su dovele do toga kako, naime, ti simboli utječu na nacionalne koncepte općenito. Međutim, ono što se tiče lično pripadnika neke religije, bez da o tome govori na javnom mjestu, u to nisu zalazili. Uvjeren sam da su vam ove stvari svima poznate. I vi ste zasigurno o tome više upoznati od mene.

Logično je da niko nije u stanju da te zemlje obaveže nečim što je u suprotnosti s stvarima do kojih su došle (oko čega su se usaglasile) te njihove većine i oko kojih je detaljisalo njihovo pravosuđe. Međutim, muslimanske zajednice, kao što smo prije kazali, mogu shodno postojećim ustavnim i zakonskim instrumentima da iznesu svoje mišljenje i zahtjeve. I kao što smo kazali, mogu tražiti potporu za svoje druge vjerske aktivnosti, kao što je slučaj s mnogim kršćanskim i jevrejskim vjerskim institucijama.

Ovo posebno nas obavezuje da razlikujemo samog sljedbenika neke vjere i sljedbenike neke politiziranne vjere. Isto kao što razlikujemo između suživota, potpomaganja i dobročinstva – stvari na koje nas je uputio Uzvišeni Allah u suti El-Mumtehane – i akaida (doktrine). To su dvije stvari, a svako se okreće prema svojoj Kibli. Različitost u doktrini je prirodna pojava. Na nama je da dostavimo (istinu), a nismo obavezni da strogo ubjeđujemo i primoravamo. „Dostaviti“ je nešto što prakticiraju sve vjere, ali treba da znamo da u najvažnije načine tog dostavljanja i predočavanja spada lijepo ponašanje i ophođenje, kao i pojašnjavanje na lijep način. To je mudrost na koju nam je ukazao Uzvišeni Allah: kako se ponašati i razumjeti različitosti obzirom su te razlike nešto prirodno. Uzvišeni Allah je o svome Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ti si uistinu najljepše naravi.“ I kazao je: „Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine.“

Na marginama ove teme, preciznije – u ovom dijelu, a vrlo je bitan, želim da vam kažem: Zaista briga oko ove stvari, mislim na vjerske odnose, je vezana za ono što nas iznenadi od strane nekih pojedinaca ili vjerskih javnih ili privatnih institucija. Ma o kojoj vjeri da je riječ, stav o tome se veže za spomenute pojedince ili institucije, a ne treba se stvar generalizirati. Kako bi se moglo generalizirati kad je Uzvišeni Allah u suri El-Mumtehane koju smo ranije spominjali kazao: „Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Allah, zaista, voli one koji su pravični.“

Generalni sekretar je govorio i na temu islamofobije, kako je treba liječiti, pa je kazao: Ovo je dokaz da postoji strahovanje i isključivost spram drugih. Ako je krivica na onima zbog kojih islamofobija dolazi, mnogo je razloga i za to. Neki razlozi se vraćaju baš na neke muslimane. Korekcija njihovog govora, obraćanje pažnje na njihovo ponašanje – u tome je vrlo važan dio liječenja islamofobije. Kada bismo na sve to, a i drugo što se može uključiti u ovaj kontekst, uzvratili na najljepši migući način, u tome bismo našli ono što nam je Allah obećao. Uzvišeni nam ukazuje da na zlo dobrim uzvratimo, a rezultat toga će biti – kao što je Uzvišeni rekao: „Pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.“

Nema sumnje da je islamofobija kod nekih produktirala veliko neprijateljstvo koje u većini slučajeva dolazi iz pojedinačnih izvora ili izolovanih percepcija i postupaka. Pod pojmom „izvori“ mislim samo na korjenite izvore, a kad to kažem, smatram kako neki na to dodaju, ma s kojom nakanom to bilo. Oni su manjina, i ima ih nekoliko vrsta i transformišu se kao što je primjer plime i oseke. Međutim, kao što vam rekoh, mudrost i mudrost! Lijepo ophođenje prema svima i poštivanje ustava i zakona. Potpuni oprez od svake vrste pretjerivanja. Čak na vama je i da pratite druge kad je ovo u pitanju. I da obavijestite one kojih se stvar tiče o bilo kojoj negativnoj pojavi. Pa čak i kad je sumnja u pitanju; ako bi mogla imati posljedica – nemoj kriti. Ugled naše vjere, stvarna, iskrena i učinkovita konsolidacija zarad ostvarenja vrijednosti suživota, mira i harmonije, njena (vjerska) borba protiv ekstremizma – tu nema alternative. To je naša poslanica i obaveza na svakom mjestu i sve što sam vam pojašnjavao mora biti sukladno zakonima svake zemlje.

Isto tako generalni sekretar je u razgovoru s muslimanskom zajednicom pojasnio kako se termin „manjine“ nalazi u instrumentu ustavnih rješenja o odlukama nacionalne

države, a ne da se nacionalna jedinica opiše kao mnoštvo zajednica, te da ustavni instrument razdvajanja nudi rješenja zahtjeva svih zajednica oko njihovih specifičnosti i nije dozvoljeno izraziti odbijanje tih instrumenata izuzev zakonskim metodama.

I kazao je: Ko prihvati državljanstvo neke zemlje ili da u njoj boravi, taj potvrđuje svoju saglasnost da se povinuje njenom ustavu, zakonima i instrumentima njenih rješenja i odluka. Nastavio je kazavši: Pridržavanje ustava i zakona zemlje ne mora nužno značiti zadovoljstvo istim. Rad po tome je stvar nužnosti sve dok je boravak takav. 

Stepen svjetskog poštovanja i dobrodošlice ovom poduhvatu i povijesnoj, islamskoj odlučnosti da se suprotstavi terorizmu.

Tako je Kraljevina Saudijska Arabija iste godine osnovala specijaliziran centar za ideološku borbu protiv terorizma pod naslovom: "Centar intelektualnog rata" podređen Ministarstvu odbrane.

Istinski jamac i djelotvorni činilac je uništavanje terorizma iz njegovih korijena jer on ne opstoji samo na političkom okupljanju ili kontrolisanoj vojnoj sili već na ekstremnoj ideologiji. Jedini način da se ona istrijebi jeste poražavanje iste kroz razlaganje njene građe, njenih elemenata kojih prema posljednjoj statistici ima više od osamsto te su različitog sadržaja. Ove elemente su generalizirali i iskorisitili teroristički faktori putem stotina hiljada poruka na različitim elektronskim sajtovima.

Preko proučavanja prijetećih poruka ekstremizma i njegovih uznemiravajućih reakcija saznali smo da te poruke ne rađaju prijetnju, mržnju i zločinačke postupke ni u jednoj državi kao u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Dalje, ekstremizam nije usmjerio svoje strijele na neku vjersku ustanovu kao što je usmjerio ka Kraljevini Saudijskoj Arabiji tako da su simboli i izvori ekstremizma objavili poruke, knjige, predavanja koje sadrže tekfir Kraljevine Saudijske Arabije i njenih učenjaka. Sve ovo odražava opseg žestokih nasrtaja koje je primio terorizam od strane Kraljevine – vojno i intelektualno, a s druge strane ovo interpretira obim njenog razlikovanja u korijenu sa terorističkom ideologijom.

U ovom kontekstu je važno napraviti razliku između terorističkog razmišljanja i nekih staloženih mišljenja vezanih za neke vjerske teme u vezi sa idžtihadom neovisno da li su socijalne ili ne. Terorističko, zločinačko razmišljanje je iskrivljeno, a staloženo mišljenje ne propušta vjersko istinsko pronicanje jer zna da je možda osoba (ili osobe) pogriješila, možda je tek u fazi nastojanja ili ispričavanja ili je možda neumorljivo oprezan – u svim ovim stanjima postoji idžtihad, slobodno rasuđivanje koje u jednoj školi donosi natjecanje, diskusiju oko tih slučajeva što povećava naučnu otvorenost i bogatstvo. 

Međutim, ono što treba da znamo jeste da između prvog u njegovom terorističkom razmišljanju i drugog u njegovom skromnom pacifističkom razmišljanju postoji velika razlika, a to potvrđuje činjenica da je ekstremni terorizam prema onom što smo rekli napad preko okrutnih kampanja protiv tih miroljubivih. 

Zaključno - Upozoravam na sljedeće stvari: 

Prvo: Postoje nazivi i obilježja koja se nazivaju islamskim pravcima čime se stvara pogrešna slika da oni predstavljaju vjersku srž koja je neovisna od tih imena ili obilježja koja joj se pripisuju. Jedan od tih primjera je selefizam – on nije izdanak ni sinonim islamu ili njegova razgranata kategorija već je to jasan put, metod svakog muslimana koji u svojoj vjerskoj umjerenosti i ispravnom razumijevanju islama se povodi za koracima prvih sljedbenika koji su interpretirali solidarnost, umjerenost, suživot i kosmopolitizam islama.

Čudno je da je ovaj naziv instaliran kao islamska kategorija, postao sporan među nekoliko kategorija koje se međusobno spore u mnoštvu islamskih osnova i grana, a svaka sebe isto naziva. Naveli smo da postoji oko deset spornih kategorija, a svaka sebe naziva selefizmom i također tzv. vehabizmom, a to je ime koje su izmislile neke političke i mezbebske parnice i prepirke, a ne mezheb, razmišljanje niti metod Kraljevine Saudijske Arabije neovisan od islamskog svijeta gdje ona ima privilegiju vjerskog vođstva. 

Drugo: Treba upozoriti na veliku grešku u opisu terorizma koji se pripisuje islamu pod nazivom "islamski terorizam" te ono što je u ovome greška jeste osuda koja u svome sadržaju budi osjećaje muslimana pa tako vjerski terorizam koji zastupa samo jedna od dvjesto osoba ne treba se pripisivati islamu niti muslimanima jer u suprotnom možemo reći isto to za druge religije zbog ekstremističkih djelatnosti nekih grupa s kojima su povezani u datom momentu. 

Treće: Greške dolaze od strane nekih muslimanskih zajednica u nemuslimanskim zemljama pri njihovim zahtjevima za kulturne i vjerske specifičnosti jer ti zahtjevi moraju biti u sklopu općeg sistema države, zakonskih, ustavnih i pravnih aparata, a ne drugih. Bilo kakvo kršenje tih zakona smatra se zlodjelom prema islamu, a ne nečemu drugom te je na njima da u svim okolnostima poštuju konačnu odluku i da rade po njoj. Neka ne čine prijestup prema lokalnoj kulturi na bilo koji način. Učenja islama pravdaju muslimanu neizvršavanje određenih radnji koje nije bio u mogućnosti izvršiti zbog

specifičbosti situacije u kojoj se našao. U to spadaju situacije kada se te radnje sukobljavaju sa ustavima, zakonima ili izvršnim, konačnim odlukama. 

Četvrto: Liga muslimanskog svijeta je svjetska, narodna i muslimanska organizacija tj. savez čije je sjedište u Meki Mukeremi. Osnovana je prije pedeset šest godina i ima za cilj ispravno tumačenje i objašnjavanje islama, teži borbi protiv ekstremističkih ideja i nastoji graditi mostove humanitarne saradnje sa svima da se uspostavi mir, stabilnost i sreća čovječanstva. Pored toga nastoji usmjeriti muslimane općenito, a muslimanske zajednice u nemuslimanskim državama posebno da svojim moralnim ponašanjem i civilizacijskom sviješću pokažu visoke vrijednosti u islamu poput ljubavi, pravednosti, tolerancije, saradnje i suživota sa svima. Muslimani trebaju podržavati sustav prava i sloboda, zatim poštivati javni red svake zemlje te da budu svugdje aktivni članovi doprinoseći svojom pozitivnom prisutnošću izvrsnost u civilizacijskoj izgradnji i kulturnoj komunikaciji. Pri tome će nastojati razumjeti druge kulture i poštivati njihove osobenosti. Neka se sjete uvijek da njihova religija koja postoji više od hiljadu i četiristo godina svoj svjetski ugled je obilježila samo tim uzvišenim vrijednostima te da tokom dugih proteklih stoljeća nije poznavala ekstremističke ideje i njene zločinačke, prepredene, pakosne i podmukle metode koje su preuzele ime "islam" i naudile mu. I neke se sjete da je Vjerovjesnik islama Muhammed, neka je mir i salawat na Njega, sumirao vrijednosti poruke islama kazavši: "Poslan sam da usavršim moral kod ljudi", a o Poslaniku a.s. kaže Kurani Kerim: "Ti si uistinu najljepše ćudi." 

Kurani Kerim je uputio muslimane da postupaju s drugima poštujući princip dobročinstva i s ciljem savršenstva pravde. Islam je dao direktne i snažne smjernice da nema prisile u prihvatanju vjere navodeći da se islam ustvari borio protiv toga. Sve velike greške se pripisuju islamu, a islam je samo branio sebe od agresora, borio se

protiv nepravde, ugnjetavanja i anarhije. Zadatak je postao učvršćivanje svjetskog mira i borba protiv nepravde, ugnjetavanja i anarhije za međunarodni sustav u našem modernom dobu.

I konačno, cijenim Vaš dolazak i odziv te Vam mnogo hvala.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 1137 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 12 شوّال 1441
srijeda Juni 03 2020
Zora 01:32
Izlaz sunca 04:09
Podne 11:48
Ikindija 17:07
Akšam 19:28
Jacija 21:42

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina