Custom Adv 1
Beč: Susret dr. El-Isa sa nekolicinom islamskih autoriteta, mislilaca i orijentalisrta

Beč: Susret dr. El-Isa sa nekolicinom islamskih autoriteta, mislilaca i orijentalisrta

ocijeni
(0 glasova)

Liga muslimanskog svijeta je međunarodni most komunikacije muslimana koja baštini umjerenost i sredinu.

Teroristi upravljaju skučenim imaginarnim teritorijama koje nemaju geografsku dimenziju i jedini način gušenja istog  je rastakanje njegove doktrine.

Uz veliku važnost vojnog djelovanjea protiv terorizma diljem svijeta on se i dalje smatra novorođenčetom koje se hrani putem korijena svoje doktrine.

Terorizam ima svoje pristalice koji sprovode njegove zločinačke ciljeve u svijetu. Oni su su povezani kroz imaginarni svijet obznanjujući se putem samoubilačkih akcija.

Radikalni terorizam ima za cilj stvaranje krhkih internet stranice koje propagiraju njegovu ideologiju i teorije čime želi osigurati opstojnost istih i njihovu dominaciju nad onima koji misle drugačije.

Termin ''manjine'' nalazi se u instrumentu ustavnih rješenja o odlukama nacionalne države, a ne kao opis komponente koji pojašnjava multinacionalnost zajednice.

Ustavni instrument razdvajanja nudi rješenja zahtjeva svih zajednica oko njihovih specifičnosti i nije dozvoljeno izraziti odbijanje tih instrumenata izuzev zakonskim metodama

Ko prihvati državljanstvo ili boravak u nekoj zemlji samim tim potvrđuje svoju saglasnost da se povinuje njenom ustavu, zakonima i instrumentima njenih rješenja i donošenja odluka.

Pridržavanje ustava i zakona zemlje ne mora nužno značiti zadovoljstvo istim. Rad po tome je stvar nužnosti sve dok je boravak takav.    

Muslimanske doseljenike treba smatrati aktivnom nacionalnom komponentom na kojoj je da marljivo i iskreno privređuje za pripadajuću zajednicu.

Ko svojim djelom ili govorm uzrokuje stvaranje negativne slike o islamu počinio je zločin protiv njega.

Obavezni smo prenijeti činjenice bez obaveze da budemo ubijeđeni u iste vjerujući u prirodnosti zakona Stvoritelja koji je među ljudima dao raznovrsnost, razilaženje i pluralizam. 

Nema prostora za vjerske emocije u pitanjima ustavnih načela. Iste, same po sebi, nemaju utjecaja u okvirima islama.

Islamski tekst je obavezujući samo za države koje sprovode islamski vjerozakon tako da te države imaju obavezu postupanja po svome tumačenje određenog propisa.

Briga Nacionalne biblioteke u Beču o islamskim rukopisima i djelima je dokaz stepena svijesti o dragocjenim historijskim razdobljima.  

Pojedini orijejntalisti su doprinijeli širenju islamske baštine, njenih istaknutih razdoblja hvaleći islamsku civilizaciju.

Sve nepravedne teze orijentalizma otišle su u zaborav, ostala su samo nepristrasna i ispravna shvatanja kao primjer koji svjedoči o prirodnostima Bogom datim i dominaciji njegove suštine.

Ne plašimo se orijentalizma niti smo, u suštini, neprijateljski nastrojenji prema njemu, naime, imamo povjerenje u svoje naslijeđe i njegovu suštinu, dok , s druge strane, poimamo nepristrasnost dijela orijentalista koja rezultira pisanjem činjenica.     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Nj. E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i član Vijeća istaknutih učenjaka Kraljevine Saudijske Arabije, šejh dr. Muhamed bin Abdulkerim El-Isa sastao se sa nekolicinom intelektualaca, orijentalista i predstavnicima vjerskog života u Beču.

Tokom boravka u Beču Nj. E. se susreo i sa čelnicima islamskih centara i ureda koji pripadaju različitim vjerskim školama, predstavnicima IHH humanitarne organizacije i članovima Islamskog centra u Beču kojim upravlja Liga muslimanskog svijeta uz prisustvo mnogobrojnih islamskih autoriteta u Beču. Također, NJ. E. se sastao i sa nekolicinon predstavnika vjerskog života različitih vjera.  

Susreti su protekli u razgovoru o mnogim temama. Između ostalog Nj. E. je kazao kako je Liga muslimanskog svijeta međunarodni most komunikacije muslimana koja baštini umjerenost i sredinu.

Tokom iscrpnih razgovora o teroriznmu Nj. E. generalni sekretar Lige je kazao i sljedeće:

''Teroristi upravljaju skučenim imaginarnim teritorijama koje nemaju geografsku dimenziju, i jedini način njegovog potpunog gušenja je aktivno i učinkovito suprostavljanje njihovoj doktrini koja je osnovni izvor i hrana terorizma. Uprkos  njegovoj zločinačkoj ideologiji, na veliku žalost, primjetno je da njene ideje još uvijek opstaju.''

El-Isa je dodao: ''Uz veliku važnost vojnog djelovanjea protiv terorizma diljem svijeta on se i dalje smatra novorođenčetom koje se hrani putem korijena svoje doktrine.  Terorizam ima svoje pristalice za realizaciju njegovih zločinačkih ciljeva u svijetu. On ih čak i ne poznaje niti su u međusobnom kontaktu, obznanjuju se putem samoubilačkih poruka, ili kroz slijeđenje njegovih pravaca koji su nametnuti ciljanim skupinama s namjerom da osmisle zločine i realiziraju ih diljem svijeta.

Radikalni terorizam ima namjeru stvaranja krkih internetskih stranica koje propagiraju njegovu ideologiju želeći time osigurati opstojnost istih i istači svoju nestvarnu prirodu koju prihvataju lakovjerni, a kao tobožnju dominaciju nad onima koji misle drugačije. Većina onih koji upadaju u ovu zamku jeste mladeđ nošena pukim vjerskim emocijama proisteklim iz pojedinih političkih dešavanja, rasplamsanih žestokim sektaškim parolama, a s ciljem suprostavljanja terorizmu, što je išlo njemu u prilog kao malo šta drugo.

Isto tako ti susreti sa islamskim zajednicama i njihovim znanstvenicima su tretirali vjerske posebnosti oko kojih neke zapadnjačke vlade preko svojih izvršnih instanci odgovornih za integracije žele zabraniti neke pojave tih posebnosti. Usporedo s time javljaju se velike polemike, beskompromisni stavovi i konfrontacije. Oličenje toga imamo u pitanju hidžaba. To je najistaknutiji primjer navedenog, a možda, trenutno i jedini.

Dr. El-Isa je pojasnio da kod muslimana sve stvari regulišu jasna šerijatska pravila i ona se primjenjuju na ovakve ali i sve druge situacije. Po pitanju hidžaba nalaze se određena ograničenja obzirom da u zemljama u kojima se baštini i pazi na hidžab, ili na neke njegove pojave – u nekim mjestima tih zemalja – ovdje mislim npr. na nikab, u tim istim zemljama postoje ustavni i zakonski instrumenti koji omogućavaju zahtijevanje da se odobri ova islamska osobenost. Od toga je i da se pribjegne pravosuđu s namjerom osporavanja odluke o zabrani. Također i angažman mirnim putem kako bi se čuo glas zahtjeva o uvažavanju ove islamske osobenosti.

Šejh El-Isa je dodao da šerijatska pravila utemeljena na mudrosti, ostvarenju dobra i otklanjanju zla, muslimana vode ka promišljenosti i ispravnom postupanju, daleko od golih vjerskih emocija zbog kojih su mnogi zastranili. Čak šta više, neke mladiće su te emocije odvele u ekstremizam koji bi prouzrokovao razdor nakon kojeg dolaze štetna djelovanja, a nekada i kriminalitet i terorizam.

Najveća opasnost jest upasti u gole vjerske emocije, daleko od znanja i svijesti, kad se stvar negativno vraća na samu osobu i na percepciju o njegovoj vjeri kod drugih. Tada mnogi među njima – ovdje mislim na nemuslimane – sebi stvaraju sliku na osnovu ovakvih postupaka pojedinaca. Rezultat toga su mnoge štetne posljedice koje su neke nagnale da posegnu za zakonima koji sadrže preventivne mjere s jedne strane, koji jačaju temu integracije pa su u nekim slučajevima otišli do koncepta asimilacije – s druge strane.

Svi mi trebamo znati da sve ovo dugi niz godina nije postojalo, a prema objavljenim tekstovima o tome, nije se time podrazumijevala vjera islam. Naprotiv, bili su obuhvaćeni vjerski simboli općenito. Tako je, npr. bivao zabranjen vjerski simbol poput križa; da se s njim ulazi u državne škole. Potom su na scenu došle vlade potpomognute stranačkim opredjeljenjima koje su govorile o tome kako njihovi ustavi nalažu većinsko mišljenje nacije oko stvari koje se tiču njihovih država. Tako su im opredjeljenja – ma šta bila pozadina tih opredjeljenja – bila usmjerena ka isključivosti uz brojne izgovore od kojih je neophodnost integracija unutar sekularne države. Nova filozofiranja i analize nekih zapadnjačkih zemalja su dovele do toga kako, naime, ti simboli utječu na nacionalne koncepte općenito. Međutim, ono što se tiče lično pripadnika neke religije, bez da o tome govori na javnom mjestu, u to nisu zalazili. Uvjeren sam da su vam ove stvari svima poznate. I vi ste zasigurno o tome više upoznati od mene.

Logično je da niko nije u stanju da te zemlje obaveže nečim što je u suprotnosti s stvarima do kojih su došle (oko čega su se usaglasile) te njihove većine i oko kojih je detaljisalo njihovo pravosuđe. Međutim, muslimanske zajednice, kao što smo prije kazali, mogu shodno postojećim ustavnim i zakonskim instrumentima da iznesu svoje mišljenje i zahtjeve. I kao što smo kazali, mogu tražiti potporu za svoje druge vjerske aktivnosti, kao što je slučaj s mnogim kršćanskim i jevrejskim vjerskim institucijama. Ovo posebno nas obavezuje da razlikujemo samog sljedbenika neke vjere i sljedbenike neke politiziranne vjere. Isto kao što razlikujemo između suživota, potpomaganja i dobročinstva – stvari na koje nas je uputio Uzvišeni Allah u suti El-Mumtehane – i akaida (doktrine). To su dvije stvari, a svako se okreće prema svojoj Kibli. Različitost u doktrini je prirodna pojava. Na nama je da dostavimo (istinu), a nismo obavezni da strogo ubjeđujemo i primoravamo. „Dostaviti“ je nešto što prakticiraju sve vjere, ali treba da znamo da u najvažnije načine tog dostavljanja i predočavanja spada lijepo ponašanje i ophođenje, kao i pojašnjavanje na lijep način. To je mudrost na koju nam je ukazao Uzvišeni Allah: kako se ponašati i razumjeti različitosti obzirom su te razlike nešto prirodno. Uzvišeni Allah je o svome Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ti si uistinu najljepše naravi.“ I kazao je: „Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine.“

Na marginama ove teme, preciznije – u ovom dijelu, a vrlo je bitan, želim da vam kažem: Zaista briga oko ove stvari, mislim na vjerske odnose, je vezana za ono što nas iznenadi od strane nekih pojedinaca ili vjerskih javnih ili privatnih institucija. Ma o kojoj vjeri da je riječ, stav o tome se veže za spomenute pojedince ili institucije, a ne treba se stvar generalizirati. Kako bi se moglo generalizirati kad je Uzvišeni Allah u suri El-Mumtehane koju smo ranije spominjali kazao: „Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Allah, zaista, voli one koji su pravični.“

Generalni sekretar je govorio i na temu islamofobije, kako je treba liječiti, pa je kazao: Ovo je dokaz da postoji strahovanje i isključivost spram drugih. Ako je krivica na onima zbog kojih islamofobija dolazi, mnogo je razloga i za to. Neki razlozi se vraćaju baš na neke muslimane. Korekcija njihovog govora, obraćanje pažnje na njihovo ponašanje – u tome je vrlo važan dio liječenja islamofobije. Kada bismo na sve to, a i drugo što se može uključiti u ovaj kontekst, uzvratili na najljepši migući način, u tome bismo našli ono što nam je Allah obećao. Uzvišeni nam ukazuje da na zlo dobrim uzvratimo, a rezultat toga će biti – kao što je Uzvišeni rekao: „Pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.“

Nema sumnje da je islamofobija kod nekih produktirala veliko neprijateljstvo koje u većini slučajeva dolazi iz pojedinačnih izvora ili izolovanih percepcija i postupaka. Pod pojmom „izvori“ mislim samo na korjenite izvore, a kad to kažem, smatram kako neki na to dodaju, ma s kojom nakanom to bilo. Oni su manjina, i ima ih nekoliko vrsta i transformišu se kao što je primjer plime i oseke. Međutim, kao što vam rekoh, mudrost i mudrost! Lijepo ophođenje prema svima i poštivanje ustava i zakona. Potpuni oprez od svake vrste pretjerivanja. Čak na vama je i da pratite druge kad je ovo u pitanju. I da obavijestite one kojih se stvar tiče o bilo kojoj negativnoj pojavi. Pa čak i kad je sumnja u pitanju; ako bi mogla imati posljedica – nemoj kriti. Ugled naše vjere, stvarna, iskrena i učinkovita konsolidacija zarad ostvarenja vrijednosti suživota, mira i harmonije, njena (vjerska) borba protiv ekstremizma – tu nema alternative. To je naša poslanica i obaveza na svakom mjestu i sve što sam vam pojašnjavao mora biti sukladno zakonima svake zemlje.

Isto tako generalni sekretar je u razgovoru s muslimanskom zajednicom pojasnio kako  se termin „manjine“ nalazi u instrumentu ustavnih rješenja o odlukama nacionalne države, a ne da se nacionalna jedinica opiše kao mnoštvo zajednica, te da ustavni instrument razdvajanja nudi rješenja zahtjeva svih zajednica oko njihovih specifičnosti i nije dozvoljeno izraziti odbijanje tih instrumenata izuzev zakonskim metodama.

I kazao je: Ko prihvati državljanstvo neke zemlje ili da u njoj boravi, taj potvrđuje svoju saglasnost da se povinuje njenom ustavu, zakonima i instrumentima njenih rješenja i odluka. Nastavio je kazavši: Pridržavanje ustava i zakona zemlje ne mora nužno značiti zadovoljstvo istim. Rad po tome je stvar nužnosti sve dok je boravak takav.    

Ko svojim djelom ili govorm uzrokuje stvaranje negativne slike o islamu počinio je zločin protiv njega.

Obavezni smo prenijeti činjenice bez obaveze da budemo ubijeđeni u iste vjerujući u prirodnosti zakona Stvoritelja koji je među ljudima dao raznovrsnost, razilaženje i pluralizam. Nema prostora za vjerske emocije u pitanjima ustavnih načela koje same po sebi nemaju utjecaja u okvirima islama.

Islam danas više nego ikad ima potrebu ispravne prezentacije. Najbolji način toga je primjerno ponašanje i ispravno razumijevanje islama, te podizanje svijesti nosioca katedri koje se pripisuju islamskom misionarstvu i nauci, s jedne strane, a s druge strane suprostavljanje porukama ekstremizma i realizaciji istih sredstvima koja ih razotkrivaju. Moramo prepoznati važnost ovoga pitanja i  ispravno ga razumjeti.  

Islamski tekst je obavezujući samo za države koje sprovode islamski vjerozakon tako da te države imaju obavezu postupanja po svome tumačenje određenog propisa.

Nakon što je posjetio Nacionalnu biblioteku u Beču Nj. E. generalni sekretar se sastao sa nekolicinom orijentalista i intelektualaca naglasivši da se u ovoj biblioteci čuva oko 7,5 miliona knjiga i rukopisa, kako se navodi u podacima o biblioteci. El-Isa je dodao da je   briga Nacionalne biblioteke u Beču o islamskim rukopisima i djelima dokaz stepena svijesti o dragocjenim historijskim razdobljima.  

 

Pojedini orijejntalisti su doprinijeli širenju islamske baštine, njenih istaknutih razdoblja hvaleći islamsku civilizaciju u svojim pisanim djelima, člancima, intervencijama i predavanjima.

Sve nepravedne teze orijentalizma otišle su u zaborav, ostala su samo nepristrasna i ispravna shvatanja kao primjer koji svjedoči o prirodnostima Bogom datim i dominaciji njegove suštine.

Generalni sekretar je još poručio: ''Ne plašimo se orijentalizma niti smo, u suštini, neprijateljski nastrojenji prema njemu, naime, imamo povjerenje u svoje naslijeđe i njegovu suštinu, dok , s druge strane, poimamo nepristrasnost dijela orijentalista koja rezultira pisanjem činjenica.''

Nj. E. generalni sekretar se sastao sa predsjednikom američke Konferencije za međunarodne vjerske slobode velečasnim Tomasom J. Reese, te ostalim članovima Komisije među kojima su: dr. Džejms J. Zgoby, potpredsjednik Komisije, gospođa Kristina Arega Dube, članica Komisije i izvršna direktorica Becket fonda za zaštitu vjerskih sloboda, dr. Džon Resky, član Komisije i jedan od partnera u firmi GRP za usluge konsaltinga, Kliford De Mai, član Komisije i  predsjednik Fondacije za odbranu demokratije – Fondacije nezavisne politike i Dvajt Bešir, direktor za politička pitanja i istraživanja pri Komisiji. Također, generalni sekretar se susreo i sa ambasadorom Evropske unije za nekolicinu država Bliskog istoka  

 Mnogo tema od zajedničkog interesa je obrađeno tokom sastanaka pri čemu se naglašavaju vrijednosti umjerenosti za jačanje suživota, mira i sklada između sljedbenika različitih kultura i religija. Pri tome se odbacuje mržnja, nasilje i razjedinavanje logikom razuma i mudrošću bez kulturnog i civilizacijskog sukoba donoseći koncept dijaloga umjesto ideološkog sukoba.

Dr. AL-Isa je objasnio da Liga muslimanskog svijeta  znači rasvjetljavanje istine islama i borba protiv ekstremističkih ideja koje sebi lažno prisvajaju identitet islama da bi mu pripisali svoje laži. Dužnost Lige je da to otkriva putem svoje angažiranosti kroz sredstva komunikacije i informisanja – medije, putem konferencija, seminara, edukativnih kurseva, predavanja i međusobnih susreta između uposlenika Lige i drugih relevantnih organa i ustanova, a zatim izdavanje knjiga i publikacija uključujući izdanja Lige i njenog web sajta – i sve to na nekoliko jezika. Pored toga se mogu uključiti i druga sredstva prema potrebi i temi. Liga muslimanskog svijeta kao nezavisno, poznato svjetsko udruženje će izgraditi svoj odnos s nekoliko privatnih i državnih organa širom svijeta.

_____________________________________  

Dr. El-Isa se sastaje sa skupinom intelektualaca

Dr. El-Isa, drži govor Lige pred skupinom intelektualaca, orijentalista i sljedbenika različitih  kultura i religija

Sekretar Lige se sastaje sa predsjednikom i članovima američke Komisije za međunarodne vjerske slobode

Dr. El-Isa prilikom susreta sa predsjednikom Islamske organizacije u Austriji – zvanični predstavnik islamske doseljeničke populacije ispred Vlade

Sekretar Lige se sastaje sa rukovodstvom zvaničnih islamskih organizacija, ureda i centara u Austriji

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 1067 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

السبت 13 جمادى الأولى 1440
subota Januar 19 2019
Zora 05:30
Izlaz sunca 07:20
Podne 12:01
Ikindija 14:59
Akšam 16:42
Jacija 18:21

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina