Custom Adv 1
Njegova ekselencija, dr. Muhamed bin Abdul Kerim Al-‘Isa, generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta

Njegova ekselencija, dr. Muhamed bin Abdul Kerim Al-‘Isa, generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta

Kulturne aktivnosti u 2017. godini utorak, 27 Septembar 2016 00:00 veličina slova smanji slova povećaj slova
ocijeni
(0 glasova)

Ovom prilikom uvaženi dr. Abdurahman bin Abdullah Al-Zejd, pomoćnik sekretara Lige muslimanskog svijeta je uputio čestitku ispred uposlenika Lige muslimanskog svijeta Njegovoj ekselenciji, dr. Muhamedu bin Abdul Kerimu Al-‘Isau moleći Allaha dž. š. da mu podari podršku, napredak i svaki uspjeh u njegovoj značajnoj misiji. Iskazao je iskrenu zahvalu i poštovanje Njegovoj ekselenciji, dr. Abdullahu bin Abdulmuhsinu Al-Turkiju za njegove blagoslovljene napore tokom rada kao generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta.

Biografija

Muhamed bin Abdul Kerim Al-‘Isa je bivši saudijski ministar pravosuđa. Rođen je u Saudijskoj Arabiji 1385.g. h. Postao je ministar pravosuđa nakon imenovanja Abdullaha Ali Al-Šejha za predsjednika saudijskog vijeća Šura 1430.g. h. što odgovara 14. februaru 2009. g. i obnašao tu funkciju sve do ponovnog formiranja saudijskog Vijeća ministara 1436. g. h. Iste godine je izdan kraljevski dekret o njegovom imenovanju na mjesto savjetnika Kraljevskog vijeća u svojstvu ministra 1436. g. h.

Kvalifikacije

Stekao je zvanje bakalaureat Islamskog univerziteta Imam Muhammed bin Saud.

Stekao je zvanje magistra iz oblasti komparativne sudske prakse na Visokom institutu pravosuđa Univerziteta Imama.

Stekao je zvanje doktora iz oblasti komparativne sudske prakse na Visokom institutu pravosuđa Univerzitetu Imama sa najvišom ocjenom uz preporuku štampanja istraživanja i njegove razmjene među univerzitetima.

Svoj rad nastavlja na mnogim naučnim i istraživačkim institucijama unutar i izvan Kraljevine Saudijske Arabije na temu istraživanja javnog prava (upravno pravo i ustavno pravo) te jačanja njegove praktične strane u stvarnosti principa sudske uprave u Saudijskoj Arabiji.

Pristupio je brojnim edukativnim obukama u pravosuđu i sudskoj upravi te je učestvovao u mnogim radionicama ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji i inostranstvu.

Član je Organizacije proučavanja visokih studija na Univerzitetu Imama – Visoki institut pravosuđa.

Član je organizacije studija na odsjeku Javno pravo na Pravnom fakultetu i političkih nauka Univerziteta Kralja Sauda.

Predsjednik je Vrhovnog vijeća za pravosuđe.

Bivši je član Visokog komiteta ministara.

Bivši je član Vrhovnog vijeća za islamska pitanja u Saudijskoj Arabiji.

Imenovan je članom Vijeća visoke uleme u Kraljevini Saudijskoj Arabiji sve do 2015. g.

Počasni je predsjednik Vijeća arapskih ministara pravde.

Predsjednik je Izvršnog ureda Vijeća arapskih ministara pravde.

Predsjednik je Vijeća generalne uprave za rukovođenje i upravljanje imovinom maloljetnika.

Član je Saudijskog pravnog udruženja.

Bivši je član Arapske unije za međunarodnu arbitražu pri Univerzitetu arapskih zemalja.

Član je Komisije za razvoj na odsjeku sistema Univerziteta Kralja Sauda.

Predsjednik je Savjetodavnog odbora Pravnog fakulteta i političkih nauka na Univerzitetu Kralja Sauda.

Bivši je zamjenik predsjednika Odbora povjerenika arapskog udruženja za upravno pravosuđe pri Univerzitetu arapskih zemalja.

Održao je nekoliko predavanja iz sudske prakse, zakona i pravosuđa u mnogim akademskim institucijama u Saudijskoj Arabiji i inostranstvu.

Njegove pozicije

Obavljao je mnoge državne službe, radio je u pravosuđu – sudija, u notarijatu – notar i u Ministarstvu pravde.

Imenovan je naučnim istraživačem u Generalnom sekretarijatu Vijeća visoke uleme da bi kasnije postao njenim članom.

Započeo je napredovanje članstvom u pravosuđu u Odboru za pritužbe - Upravni sud - sve dok nije unaprijeđen do čina jednog žalbenog sudije.

Imenovan je potpredsjednikom Apelacionog suda preporukom predsjednika Odbora žalbi.

Dok je radio u Odboru za pritužbe bio je opunomoćen kao savjetnik u Saudijskom Vijeću ministara.

Imenovan je za ministra pravde u subotu, 14. februara, 2009. g.

Izabran od strane Vijeća arapskih ministara pravde 2012. g. za predsjednika Izvršnog Ureda arapskih ministara pravde.

Njegova karijera poznata je po putanji napredovanja u pravosuđu u kojoj je toliko napredovao sve dok nije stigao do čina apelacionog sudije. Potom je dobio preporuku od vlasti da bude lider

u Odboru za pritužbe u svojstvu predsjednika Apelacionog suda. Nakon toga je izabran za potpredsjednika Odbora žalbi - zamjenika ministra, a dvije godine kasnije imenovan je za ministra pravde. Postao je član Vijeća visoke uleme u kojoj je prethodno već radio u jednom određenom vremenskom periodu kao znanstveni istraživač.

Pod predsjedavanjem Vrhovnog Sudskog vijeća dodijeljena mu je pozicija pri čemu je naslijedio bivšeg predsjednika Vijeća visokog pravosuđa i Šure šejha dr. Salih bin Hamid, koji je imenovan savjetnikom Kraljevskog odbora dana 7/5/1433.g. h.

Nekoliko puta je putovao u Sjedinjene Američke Države i u nekoliko evropskih zemalja susrećući ljude pravosuđa, zakona, prava i parlamentarce koji su imali - prema medijskom tumačenju - pozitivan odraz u objašnjavanju uloge islamskog zakona u Saudijskom pravosuđu. Ovi susreti su također imali utjecaja na približavanje stavova između Kraljevine Saudijske Arabije i ljudi pravosuđa i zakona u tim zemljama te su uklonili neke nejasnoće oko mnogih aktuelnih spisa pravde i prava.

Trenutno je na položaju generalnog sekretara Lige muslimanskog svijeta.

Njegov angažman u Saudijskom odboru za pritužbe

* Predsjednik komisije za elektronsko poslovanje

* Predsjednik Stalnog znanstvenog odbora za arbitražu

* Predsjednik Komisije za pripremu izvršnih propisa u sistemu odbora

* Učestvovao je kao predstavnik Saudijskog odbora u pripremi i oblikovanju Saudijskog zakona pravne vlasti i Zakona odbrane Općeg i Upravnog prava

Njegova djela

* Kašnjenja i njegove presude u islamskoj sudskoj praksi – (Znanstveni studij koju Odbor za diskusiju i upravljanje preporučuje da se štampa i razmjenjuje među univerzitetima)

* Propisi o nemuslimanima u vjerskom pravosuđu

* Uspostavljanje sudske odluke: arbiter

* Organiziranje i njegova primjena u Kraljevini Saudijskoj Arabiji

* Utemeljenje misli i metoda

* Proceduralna ništavnost u sudskoj praksi i sistemu pravnih argumenata (radni list štampan od strane Mnistarstva pravde)

* Krivični napad materijalnim i psihološkim sredstvima (radni list)

* Proučavanje izvršnih mehanizama sistema odbora za arbitražu (radni list)

* Ustavni nadzor u Kraljevini Saudijskoj Arabiji: praktična studija izvještaja koncepta ustavnog nadzora u Kraljevini kako u političkom tako i u pravnom smislu uz izvještaj o ideji zakonodavnog napredovanja u kontroli cenzure realnosti sudske prakse.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 1608 puta Zadnji put promjenjen utorak, 27 Septembar 2016 13:39
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الثلاثا 18 شعبان 1440
utorak April 23 2019
Zora 02:55
Izlaz sunca 04:55
Podne 11:49
Ikindija 16:40
Akšam 18:43
Jacija 20:29

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina