Custom Adv 1
Aktivnosti Bib­lioteke Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu tokom 2012. god.

Aktivnosti Bib­lioteke Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu tokom 2012. god.

ocijeni
(0 glasova)

Bib­lioteka igra veliku ulogu u životu svakog stanovnika. Ona danas pred­stavlja glavnu okos­nicu infor­ma­cija. Zato je veoma važna za svaku indi­viduu jer pruža potrebne infor­ma­cije o svemu. Bib­lioteka je neza­o­bi­lazna riznica spoz­naje. U njoj se čuva ljud­sko kul­turno nasli­jeđe. Ona radi na odgoju i osv­ješćenju gen­eracije. Počevši od načela davanja pot­pore čitanju i pro­mo­visanja kul­ture u bh. društvu Bib­lioteka Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere je ustra­jna u pružanju svo­jih usluga na osno­vama izuzetno lahkih pro­ce­dura i propisa. Bib­lioteka se nas­toji obo­gatiti svim dobrim izdan­jima bh. i ara­p­skih izdavačkih kuća, a sve shodno mogućnos­tima. Sve se nudi na uslugu i korištenje čitaocima i istraži­vačima. U tu svrhu po drugi put nam je sti­gao pril­ičan kom­plet lit­er­a­ture, knjiga i mushafa od Gen­er­alnog sekre­tar­i­jata Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta. 

Bib­lioteka daje pros­tor i otvorena je za sve slo­jeve društva, bez obzira na godine i spol. Svi se mogu koris­titi njenim kapacite­tima. Koris­nicima bib­lioteke se daju upute pravilne upotrebe izvora znanja i infor­ma­cija, a sve da bi se došlo do najbolje koristi. Bib­lioteka pruža usluge izna­jmlji­vanja knjiga, istraži­vanja i pre­gledanja kako bi se koris­niku pomoglo u sti­canju znanja, kul­turnom i intelek­tu­al­nom osv­ješća­vanju i formi­ranju pro­duk­tivnih emo­cija i promišljanja.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 859 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 12 شوّال 1441
srijeda Juni 03 2020
Zora 01:32
Izlaz sunca 04:09
Podne 11:48
Ikindija 17:07
Akšam 19:28
Jacija 21:42

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina