Custom Adv 1
Mision­arski pro­grami

Mision­arski pro­grami

ocijeni
(0 glasova)

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere, među svoje pro­grame i aktivnosti, uvrstio je i mision­arske i vjer­ske aktivnosti s cil­jem pod­sječanja na Allaha, dž. š., a povedeći se riječima Uzvišenog: ”I nas­tavi sav­je­to­vati, sav­jet će vjer­nicima, doista, koris­titi.”. Direk­tor Cen­tra, u sarad­nji sa nekoli­ci­nom stu­de­nata i šejhova, održao je prigodna vjer­ska pre­da­vanja i vazove u Džamiji princeze Dževhere Bugo­jno kao i u nekim džami­jama na području MIZ Bugo­jno. Ove aktivnosti su ras­poređene tokom cijele godine, a po osnovu na određene sezonske man­i­festacije i pro­grame. Također, valja spomenuti i prigodna pre­da­vanja polaznicima i polazni­cama eduka­tivnih kur­seva u amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere. Smjer­nica i parola ovih pro­grama su ‘lijepa riječ i mudrost’ kao što Uzvišeni u jed­nom ajeti ker­imu kaže: ” Na put Gospo­dara svoga mudro i lijepim sav­je­tom pozivaj…”.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 871 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 12 شوّال 1441
srijeda Juni 03 2020
Zora 01:32
Izlaz sunca 04:09
Podne 11:48
Ikindija 17:07
Akšam 19:28
Jacija 21:42

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina