Custom Adv 1
Pos­jeta bolesnicima u Domu zdravlja u Bugo­jnu

Pos­jeta bolesnicima u Domu zdravlja u Bugo­jnu

ocijeni
(0 glasova)

Ako se duše pri­do­bi­jaju i u njima ljubav budi prema onima ko im dobro čini i pažnju pok­loni onda, uistinu, ta ljubav je veličanstvenija u slučaju ljudske sla­bosti i kad je čovjek vezan za krevet, kad je pogođen nevol­jama i boles­tima. Tada zijaret ostavlja mnogo veći trag i mnogo više ukazuje na istin­sko saos­jećanje koje iskazuje pos­jeti­lac bolesniku. To, svakako, učvršćuje vezu osjeća­jnosti i ljubavi između pos­je­ti­oca i bolesnika. To i jeste razlog pa je Vjerov­jes­nik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, bio brižljiv u pos­jeći­vanju bolesnika i posveći­vanju pažnje nji­hovim stan­jima. Čak šta više, to je uvrstio u prava mus­li­mana koja im garan­tuje Vjeroza­kon. Od Ebu-​Hurejre, r.a., se prenosi da je Alla­hov Poslanik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, rekao: „Pet je prava mus­li­mana kod dru­gog mus­li­mana…“ Među spomenu­tim prav­ima je i obi­lazak bolesnika. (Buhar­ija). 

Vjerov­jes­nik, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, je radio na zaživl­ja­vanju ovog načela u dušama svo­jih ashaba. To je činio navodeći ogromne vrjed­note koje zavređuje mus­li­man koji pos­jeti svoga brata. Od toga su nje­gove, sal­lal­lahu ale­jhi ve sellem, riječi: „Ko se zaputi kod svoga brata mus­li­mana nam­jer­ava­jući pos­jetiti ga, taj ide džen­net­skim pute­vima sve dok ne sjedne. Kad sjedne obuh­vati ga milost. Ako je jutro na njega salavat donosi sedamde­set hil­jada meleka sve dok ne omrkne. A ako je večer, na njeg salavat donosi sedamde­set hil­jada meleka sve dok ne osvane.“ (Ibn-​Madže). 

Polazeći od te osnove, a i po ustal­jenome obićaju, svakoga bajrama pred­stavnici Uprave Ureda Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere upril­iče pos­jetu bolesnicima i med­i­cin­skom osoblju u Bol­nici u Bugo­jnu kako bi im preni­jeli čestitke od braće iz Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije, Kral­jevine čovječnosti i humanosti, i kako bi im uručili pok­lone i cvijeće.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 854 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 12 شوّال 1441
srijeda Juni 03 2020
Zora 01:32
Izlaz sunca 04:09
Podne 11:48
Ikindija 17:07
Akšam 19:28
Jacija 21:42

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina