Custom Adv 1
Pro­gram pod­jele pri­jevoda Ibn-​Kesirovog tef­sira na bosan­skom jeziku u 2012. godine

Pro­gram pod­jele pri­jevoda Ibn-​Kesirovog tef­sira na bosan­skom jeziku u 2012. godine

ocijeni
(0 glasova)

Od da’vetskih pro­grama koje real­izuju Region­alni ured Lige Mus­li­man­skoga Svi­jeta i Kul­turni cen­tar princeze Dževhere u BiH je Pro­gram pod­jele pri­jevoda Ibn-​Kesirovog tef­sira na bosan­skome jeziku i to prema otprije proučenom planu. Tef­siri se dijele imamima, dai­jama, učenicima, islam­skim fakul­te­tima, medresama, vla­dinim sek­torima i općen­ito građan­ima dil­jem BiH. Time želimo biti od koristi mus­li­man­ima u izuča­vanju značenja Alla­hove Knjige. Kako kaže Uzvišeni i Sve­moćni: „Doista ovaj Kur’an vodi jedi­nom ispravnom putu.“ (El-​Isra’, 9). Podi­jel­jeno je 500 prim­jer­aka tefsira.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 1880 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 12 شوّال 1441
srijeda Juni 03 2020
Zora 01:32
Izlaz sunca 04:09
Podne 11:48
Ikindija 17:07
Akšam 19:28
Jacija 21:42

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina