Custom Adv 1
Pro­mo­cija knjige ”Djevo­jka sa bis­er­nom suzom” autorice Fikrete Karić

Pro­mo­cija knjige ”Djevo­jka sa bis­er­nom suzom” autorice Fikrete Karić

ocijeni
(0 glasova)

U sub­otu, 01.12.2012. g., održana je pro­mo­cija knjige ”Djevo­jka sa bis­er­nom suzom” autorice Fikrete Karić u orga­ni­zaciji i sarad­nji Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere i Medžlisa islamske zajed­nice Bugo­jno. Gosti pro­mo­tori su bili: gospođa Dže­nana Durek-​Bajraktarević, pro­fe­sor­ica Bosan­skog jezika i književnosti u Elči Ibrahim-​pašinoj medresi Travnik, gospođica Fikreta Karić, autor­ica knjige i gospođa Tidža Čauše­vić, mod­er­a­tor­ica. Prisutni gosti: uvaženi Vehid ef. Arnaut, glavnim imam MIZ Bugo­jno, gospođa Bis­erka Božić, pred­sjed­nica Udruženja građana ”Lep­tir” Bugo­jno, te određeni broj porod­ica i drugih gostiju. Pro­mo­cija je počela obraćan­jem gospo­d­ina Rah­me­tul­laha Naz­erkhana Gar­ija, gen­er­alnog direk­tora Region­alnog ureda Lige mus­li­man­skog svi­jeta u BiH i Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere Bugojno.

Direk­tor je zaže­lio toplu dobrodošlicu svim prisut­nim, te izrazio zado­voljstvo, sreću i čast ugošća­van­jem prisut­nih, a posebna čast nam je – kako je rekao gospo­d­ina Gari – ugos­titi uvaženu autoricu Fikretu Karić. Zatim je, prisut­nima, pre­nio tople selam i poz­drave bratskog nar­oda i Vlade Kral­jevine Saudi­jske Ara­bije koji često pitaju o pri­jateljskom nar­odu Bosne i Herce­govine. Direk­tor je naglasio da je Kul­turni cen­tar princeze Dževhere tu za sve i radi svih prisut­nih, te da im je uvi­jek na usluzi. Izla­ganje je završeno dovom Uzvišenom Allahu da sve prisutne nagradi svakim dobrom. Gošća pro­mo­tor­ica Dže­nana Durek-​Bajraktarević, na početku svoh izla­ganja, ukazala je na činjenicu da je autor­ica ovog djela, Fikreta Karić, osoba sa poseb­nim potre­bama, te da se na nju, kao i na druge osobe slične njoj, mora gle­dati kao na ravno­pravne članove našeg drušva i zajed­nice koji treba da imaju sva prava kao i ostali. Ove osobe, osobe sa poseb­nim potre­bama, znaju kako i na koji način usrećiti sve oko njih. Knjiga ”Djevo­jka sa bis­er­nom suzom” je jedna pre­li­jepa priča koja pod­stiče na privrženost i pridrža­vanje vjere, te je u isto vri­jeme auto­bi­ograf­ski roman autorice pisan na jedan posebno lijep, pitak i privlačan način koji, kada počnete čitati, ne možete ispustiti iz ruku. To je knjiga koja se čita u jed­nom dahu. Autor­ica ovom knjigom, na određeni način, obz­nan­juje svoje teško breme koje nosi, i to je njen speci­fičan način na koji se nosi sa cere­bralno par­al­i­zom. Roman gov­ori o ranom djet­injstvu autorice, zatim o njenoj đačkoj dobi, boravku u bol­nici i vezama i kon­tak­tima sa pri­jatelji­cama i pri­jateljima. Sim­bo­liku naslova knjige ”Djevo­jka sa bis­er­nom suzom” autor­ica objašn­java riječima da je, sjedeći priko­vana za svoj krevet u sobi, često, kroz pro­zor, gledala djecu kako se bezbrižno igraju vani i dan­ima plakala zbog svog zdravstvenog stanja. Kada ju je Uzvišeni Allah uputio počela je pisati knjigu koja sim­boliše biser iz morskih dubina do kojeg je jako teško dosp­jeti. Pro­mo­cija je zaključena izraz­ima sreće i zado­voljstva autorice zbog njenog dolaska i pos­jete Kul­turnom cen­tru princeze Dževhere uz zah­vale Upravi i uposlenicima Cen­tra na izvanred­nom pri­jemu i gostoprimstvu.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 920 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 12 شوّال 1441
srijeda Juni 03 2020
Zora 01:32
Izlaz sunca 04:09
Podne 11:48
Ikindija 17:07
Akšam 19:28
Jacija 21:42

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina