Custom Adv 1
Pro­mo­cija knjige Dugo svi­tanje autora Hal­ida Kadrića

Pro­mo­cija knjige Dugo svi­tanje autora Hal­ida Kadrića

ocijeni
(0 glasova)

U ned­jelju, 17.6.2012. god., u amfiteatru Cen­tra je upril­ičena pro­mo­cija knjige “Dugo svi­tanje” književnika prof. Hal­ida Kadrića. Pro­mo­tori su bili: prof. dr. Damir Ovčina, prof. dr. Muhidin Džanko – pro­fe­sori s Filo­zof­skog fakul­teta u Sara­jevu. Mod­er­a­tor je bio prof. Vehid Arnaut – glavni imam u Bugo­jnu.

Prisutni su bili i travnički muftija mr. Nus­ret Abdibegović, pred­sjed­nik MIZ-​a u Bugo­jnu prof. Haris Mujić te jedan broj uvaženih ličnosti, intelek­tu­alaca i građana Bugo­jna.

Pro­mo­tori su disku­to­vali o sadržaju ove knjige koja obuh­vata ogro­man broj aut­en­tičnih doku­me­nata koji se mogu naći i u his­tori­jskim, soci­ološkim, panoram­skim, mono­graf­skim, ili naučnim biograf­skim i auto­bi­ograf­skim dje­lima. Knjigu “Dugo svi­tanje” je moguće čitati kao his­tori­jski roman. Među­tim, to je roman o stvarnim događa­jima. Vri­jed­nost ove knjige pokazat će vri­jeme pred nama a da je već privukla pažnju lju­bitelja pisane riječi i his­toričara potvrđuje činjenica da je njeno prvo izdanje za kratko vri­jeme skoro raspro­dano. Na pripremi romana, koji je iza­šao iz štampe 2010. god. autor je radio punih 12 god­ina. Radi se o jedin­stvenom djelu od oko dvije i po hil­jade stran­ica, u kojem nije izostavl­jen nijedan važniji događaj ili ličnost u 20. vijeku. Knjiga sadrži četiri toma: u prvom je obrađen aus­trougarski period do 1918., u dru­gom Kral­jev­ina Jugoslav­ija, u trećem život u SFRJ a u četvr­tom pri­jer­atno i vri­jeme iza posljed­njeg rata u BiH.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 959 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 12 شوّال 1441
srijeda Juni 03 2020
Zora 01:32
Izlaz sunca 04:09
Podne 11:48
Ikindija 17:07
Akšam 19:28
Jacija 21:42

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina