Custom Adv 1
Pro­mo­cija knjige EL-​ITQAN FI ULUMIL-KUR’AN, pri­jevod prof.dr. Almir Fatić — pro­fe­sor tevsira na FIN-​u u Sara­jevu

Pro­mo­cija knjige EL-​ITQAN FI ULUMIL-KUR’AN, pri­jevod prof.dr. Almir Fatić — pro­fe­sor tevsira na FIN-​u u Sara­jevu

ocijeni
(0 glasova)

U petak, 1.6.2012. god., u amfiteatru Kul­turnog cen­tra princeze Dževhere u Bugo­jnu upril­ičena je pro­mo­cija knjige Itkan od Suju­tija. Pre­davači su bili: prof. dr. Dže­maludin Latić – prof. na FIN-​u u Sara­jevu, prof. dr. Almir Fatić – prof. na FIN-​u, a uvod­ničar je bio glavni imam u Bugo­jnu prof. Vehid ef. Arnaut. 

Pro­mo­ciji su, također, pris­ustvo­vali i travnički muftija mr. Nus­ret Abdibegović, načel­nik Bugo­jna prof. Hasan Ajku­nić, glavni imam u Bugo­jnu prof. Vehid Arnaut, pred­sjed­nik MIZ-​a Bugo­jno prof. Haris Mujić, direk­tor­ica Doma zdravlja u Bugo­jnu dr. Melika Mah­mut­be­gović, te određen broj intelek­tu­alaca, prosv­jet­nih rad­nika i građana Bugo­jna. 

Ova encik­lo­pe­dija pred­stavlja svo­jevrsno krstarenje kroz znanosti vezane za Časni Kur’an, kao npr.: mjesta, vre­mena i stanja objave, kiraeti i lanci riva­jeta Časnog Kur’ana, Kur’anske fraze i tedž­vidi, Kur’anski propisi poput općih i poseb­nih, gen­er­al­nih i jas­nih, neograničenih i ograničenih, dero­gi­ra­jućih i dero­gi­ranih i dr. od onoga što se veže za Kur’anske nauke uz objašn­jenja, prim­jere i uvjete svega nave­denog. Ova knjiga se sma­tra osnovom istraži­vačima i piscima o ovoj mater­iji jer sadrži i obuh­vata sve prije napisano iz oblasti Kur’anskih nauka. Pisac u njoj spom­inje 80 Kur’anskih znanosti bilo kao pod­vrste ili gen­er­alno.

Nakon što ih je naveo, jednu po jednu znanost, kazao je: “Da sam ih sve nabro­jao, i ono što je spomenuto kao pod­vrsta, bilo bi ih preko tri stotine.”

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
pogledano 1131 puta
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 12 شوّال 1441
srijeda Juni 03 2020
Zora 01:32
Izlaz sunca 04:09
Podne 11:48
Ikindija 17:07
Akšam 19:28
Jacija 21:42

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina