Custom Adv 1

U okviru programa Zajedničkog koordinacionog komiteta oko kojeg su se saglasili Nj.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta i Vijeće Pape za međureligijski dijalog u Vatikanu, nacrt sporazuma je pripremio direktor ureda Rabite u Italiji dr. Abdulaziz Sarhan i sekretar Vijeća Pape, Mons. Miguel Iosso.

(Preuzeto sa zvanične stranice Rabite)

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dio atmosfere na pauzi između časova edukativnih kurseva u Kulturnom centru princeze Dževhere Bugojno koji pripada Ligi muslimanskog svijeta u BiH

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Pored brojnih besplatnih usluga koje pruža Kulturni centar princeze Dževhere koja radi pod pokroviteljstvom Lige muslimanskog svijeta u BiH su i brojni različiti edukativni kursevi koji se održavaju u kontinuitetu već dugi niz godina. Među tim besplatnim kursevima je kurs arapskog jezika. Predavači su Ribo Zekerijah i Šečić Jasmina, nastava se odvija dva puta sedmično. Kao literatura se koriste udžbenici (TEVASUL) koji su dostupni u biblioteci KC princeze Dževhere. Svi kursevi pri Centru su besplatni.
- Arapski jezik je u samom vrhu modernih svjetskih jezika.
Danas je arapski jezik maternji jezik za oko 420 miliona ljudi uz oko 3,5 miliona Arapa koji žive samo u Americi i 5 miliona Arapa koji žive u Evropi.
- Na ljestvici najraširenijih svjetskih jezika ovi elementi su mu obezbijedili visoko peto mjesto.
- Arapski jezik je službeni jezik u 24, odnosno 27 država svijeta sa dugom tradicijom izučavanja i svakodnevne upotrebe u znatnom broju drugih muslimanskih azijskih i afričkih zemalja, te brojnim zemljama Evrope.
- Arapski jezik je i jedan je od šest službenih jezika Ujedinjenih Nacija.
- Savremeni procesi sveopće globalizacije i svakodnevna kulturološka prožimanja pripadnika različitih naroda i nacija zahtijevaju i poznavanje najraširenijih svjetskih jezika, a arapski jezik je jedan od njih.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Singapur:

Uvažena dr. Halima Jakub, predsjednica Singapura, je upriličila prijem Nj. E. generalnom sekretaru Lige muslimanskog svijeta  šejhu dr. Muhamedu bin Abdulkerimu El-Isau koji je bio u posjeti ovoj zemlji. Tokom prijema razgovaralo se o nekoliko tema koje se tiču promovisanja dijaloga i suživota među ljudima.

S druge strane, generalnom sekretaru Nj.E. šejhu dr. Muhamedu b. Abdulkerimu El-Isau je upriličio prijem i uvaženi zamjenik predsjednika Vijeća ministara i koordinator za nacionalnu sigurnost Singapura Teo Chee Hean. Tokom prijema je razgovarano o temama koje su od zajedničkog interesa.

Generalnog sekretara Lige muslimanskog svijeta je primio i minister MUP Singapura uvaženi Kasiviswanathan Shanmugam s kojim je također razgovarao o temama koje su od zajedničkog interesa.

Pored toga zamjenik predsjednika Vijeća ministara i koordinator za nacionalnu sigurnost Singapura Teo Chee Hean je uručio nagradu Nj. E. generalnom sekretaru Lige muslimanskog svijeta šejhu dr. Muhamedu b. Abdulkerimu El-Isau u znak poštovanja napora Rabite na polju jačanja kulture civilizacijskog dijaloga među sljedbenicima različitih religija i kultura kao i aktivnosti Rabite na polju boljeg razumijevanja umjerenosti i tolerancije u ljudskim zajednicama s ciljem  ostvarenja mira u svijetu.

To se desilo tokom svečanosti pod pokroviteljstvom zamjenika predsjednika Vijeća ministara i koordinatora za nacionalnu sigurnost Singapura Teo Chee Heana uz prisustvo ministra za komunikacije i informacije Singapura dr. Jakuba Ibrahima, ministra za pitanja muslimana i nekoliko diplomata, rukovodioca i čelnika singapurskih institucija.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nj.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta šejh dr. Muhamed b. Abdulkerim El-Isa je održao predavanje na temu Tolerancija u islamu. Predavanju su prisustvovali direktor Papinskog instituta za dijalog s religijama monsinjor Ayus, generalni sekretar Islamskog kulturnog centra u Rimu dr. Abdullah Ridvan, bivši rabin u Firenci gospodin Džozef Levi (Joseph Levy), direktor Ureda Rabite u Italiji dr. Abdulaziz Serhan, veliki broj uvaženih ličnosti, zvanica, članova diplomatskog kora, čelnika centara i udruženja kao i veliki broj mislilaca i radnika na polju kulture. Događaj se odvio u velikoj dvorani u italijanskoj prijestolnici Rimu. Ovom prilikom on se zahvalio prisutnima pojasnivši kako ovaj skup doprinosi projektu civilizacijskog, kulturnog i humanog dijaloga na kojeg Rabita poziva tokom svih međunarodnih svečanosti. Ukazao je na stvari koje je Rabita ostvarila u zadnje vrijeme u USA tokom velike međunarodne konferencije na kojoj je zabilježeno prisustvo velikog broja učenjaka brojnih religija i različitih mislilaca i političara kao i medijskih predstavnika koji prate stanje civilizacijskog dijaloga između USA i islamskog svijeta. Kazao je: Danas smo veoma radosni što smo se sastali s vama u ovoj raznolikosti koja je jedan od Božijih „suneta“, slavljen neka je On i uzvišen. I što mi svi razumom i mudrošću obdareni vjerujemo u to Božije pravilo koje podrazumijeva različitost, brojnost i raznovrsnost. Između civilizacija i kultura nije sukob. Među njima treba da bude dijalog, razumijevanje i harmonija. To je značenje tolerancije u koju svi mi vjerujemo. O tome govorim u svojstvu generalnog sekretara Lige muslimanskog svijeta. Nj.E. je potvrdio kako je islam uzvišena religija koja je došla kao nastavak prijašnjim objavama.  A svako svoj zakon i pravac ima. Uzvišeni Allah je slao svoje poslanike i vjerovjesnike, a vjera islam je došla kao nastavak i pečat prijašnjim vjerama. Pojasnio je kako svaki kontekst koji izlazi iz okvira islama o toleranciji, suživotu i ljubavi predstavlja samog sebe i onih koji ga slijede i ne može se pripisivati islamu. Dr. El-Isa je ukazao da tolerancija podrazumijeva uvažavanje i prihvatanje drugog pa čak i kad postoji različitost. Različitost je jedno od Božijih „davanja“ i nije moguće da svi na ovoj zemlji budu isti. U protivnom, ovaj svijet bi bio svijet meleka koji su na istom putu i istog pravca. Nj.E. je rekao da Liga muslimanskog svijeta kao svjetska narodna islamska organizacija radi na ostvarenju svojih ciljeva kroz sredstva koja utiču na poimanje i razum. Da bi dostavila ono što želi ona se oslanja na susrete, skupove, konferencije, seminare, radionice i različita sredstva informisanja, naobrazbe i medija. Nastoji raditi i sarađivati s različitim organizacijama i ustanovama. Nastoji i precizirati stavove i mišljenja o stvarima koje se tiču islama vodeći računa o načelima i osnovama koje crpi iz čistog islamskog pravca. Dodao je da su svi u svijetu koji su razumom i mudrošću obdareni složni po pitanju izbjegavanja civilizacijskog sukoba. On se mora zamijeniti ozbiljnim dijalogom da bi se došlo do sigurnog suživota kojim bi se suočili s velikim izazovima na koje danas nailazi čovječanstvo. Pozvao je čelnike sljedbenika različitih religija i civilizacija da podrže i ulože u ono što je zajedničko svim ljudima, da ulože u plemenite vrijednosti koje je Allah podario ljudima kako bi našli model zajedničke saradnje u suočavanju s izazovima koje zabrinjavaju naš današnji svijet, a gdje se posebno ističu ekstremističke ideje. S svoje strane direktor Papinskog vijeća za dijalog s religijama monsinjor Ayus je u svom govoru poželio dobrodošlicu Nj.E. dr. El-Isau zahvalivši mu se na ovoj službenoj posjeti Italiji. Izložio je neka promišljanja o vezama Katoličke crkve s drugim religijama. Ukazao je kako se te veze održavaju upravo kroz međureligijski dijalog koji se smatra važnim sredstvom za širenje i jačanje mira u svijetu. Ayus je pojasnio da pripadnici vjera i dogmi moraju da se drže međureligijskog dijaloga jer to pomaže na očuvanju suživota i mira. On spada u duhovne vrijednosti koje svijetu pomažu da ostvari mir. Isto tako skupu se prigodnim riječima obratio generalni sekretar Islamskog kulturnog centra u Rimu dr. Abdullah Ridvan. Pojasnio je kako je Islamski kulturni centar u Rimu postao svjetionik za predstavljanje islama onakvim kakav zaista i jeste – da je to vjera kojom je Uzvišeni počastio ljude kako bi po zemlji hodili i izgrađivali je materijalno i duhovno i kako bi svi zajedno na tom planu sarađivali. I to sve na temelju njihovih različitosti i kultura koje su vidljive. Osnova im mora biti ljudska ravnopravnost, pravda i dobročinstvo. Ridvan je dodao kako su odgovorne osobe u Centru nastojale da Liga muslimanskog svijeta bude institucija koja će nadzirati Centar. Ona je šerijatska referenca za tumačenje učenja čiste vjere kod muslimana. To stoga što ona posjeduje iskustvo, realizuje projekte i što se mnogo zalaže na polju hizmeta muslimanskim manjinama u svim krajevima svijeta. Nakon toga riječ prisutnima je uputio bivši rabin u Firenci gospodin Džozef Levi. Počeo je s izrazima dobrodošlice Nj.E. generalnom sekretaru Lige muslimanskog svijeta. Izrazio je svoju sreću zbog svog učešća na ovom skupu koji je ispunjen mirom, dijalogom i nadanjima, a to su stvari kojih se trebamo držati kako bi se mir proširio ovim svijetom. Levi je pojasnio da je život svakog čovjeka u umjerenosti i poštovanju. To je ono što nas treba okupljati i što treba okupljati sve vjere. Sve nebeske religije potvrđuju srednji put i božansku milost. To je ono što treba da nas okuplja zarad djelovanja u korist čitavog čovječanstva. Kazao je: Ono što me raduje je to što danas ovdje govorim i potvrđujem našu volju da jačamo dijalog radi koristi čitavog čovječanstva. Sa svoje strane, direktor Ureda Rabite u Italiji dr. Abdulaziz Serhan je u svome obraćanju pojasnio kako muslimanska zajednica u Italiji toplo pozdravlja svaku saradnju i dijalog s Ligom muslimanskog svijeta na svim poljima: kulturnom, socijalnom, humanitarnom kao i na polju podizanja svijesti. Ona je službena instanca u islamskom svijetu koja predstavlja islamski ummet. Ona pomno prati pitanja muslimanskih manjina ma gdje bili. Ona ih brani i štiti njihove interese.

 

Preuzeto iz: Mjesečni kulturno-obrazovni časopis “Rabita”, godina: 54., broj: 613, safer 1439. H./novembar 2017. god.

Štampano i arhivirano pod brojem: 1425/343, ISSN 1658-1695.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Novi broj časopisa Rabite, 614

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Sa sastanka Nj.E. generalnog sekretara u Parizu sa predsjednikom Zajednice protestantskih crkava u sklopu njegovih susreta sa predstavnicima različitih vjera i vjerskih pravaca. Ovi susreti dolaze u obzorju traženja i jačanja suživota, saradnje, harmonije i mira, pogotovo ako uzmemo u obzir da su sljedbenici različitih vjera vrlo važan faktor u ostvarenju tog humanog i bitnog zahtjeva.

(Preuzeto sa zvanične stranice Rabite)

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nj.E. generalni sekretar je u svome uredu u Rijadu ovog jutra primio francuskog ambasadora u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. 

(Preuzeto sa zvanične stranice Rabite)

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Današnja posjeta učenika jedne škole Islamskom kulturnom centru u Madridu. Ovaj Centar predstavlja vrlo bitnu i nezaobilaznu tačku civilizacijskog i kulturnog dijaloga u Evropi. Posjeta je upriličena u cilju snaženja vrijednosti suživota, tolerancije, razmjene znanja te radi bratskih susreta. 

(Preuzeto sa zvanične stranice Rabite)

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nj.E. generalni sekretar Lige muslimanskog svijeta šejh dr. Muhamed b. Abdulkerim El-Isa i delegacija s njim su se sastali s zamjenikom italijanskog ministra pri MVP za poslove s arapskim i islamskim zemljama gospodinom Vinćenzom Amindolom (Vincenzo Amindola), savjetnikom i predsjednikom Ureda za Sektor zaljevskih zemalja te zemalja Arapskog poluostrva gospodinom Simoneom Petroniem i s šefom kancelarije gospodina Amindole uvaženim Domenikom Belantonijem (Domenico Bellantoni). Susret se desio u sjedištu MVP u italijanskoj prijestolnici Rimu.

Na početku susreta zamjenik ministra vanjskih poslova se zahvalio Nj.E. dr. El-Isau na ovoj historijskoj posjeti koja itekako ima značaja i efekta u Italiji. Pohvalio je njene napore i doprinos u jačanju odnosa između muslimanskih zajednica i vlade njihove zemlje. Dodao je kako italijanska vlada radi na otvaranju novih vidika po pitanju njene saradnje s islamskim svijetom preko vlada brojnih država i međunarodnih organizacija koje slijede pravac srednjeg i umjerenog puta i koje pridaju pažnju uravnoteženosti u svim stvarima. Putem njih se nastoji okoristiti po pitanju dijaloga i mirnog suživota što se smatra najboljim rješenjem svih problema i kriza muslimanskih zemalja diljem svijeta.

Sa svoje strane dr. El-Isa je pojasnio kako je ova posjeta Italiji jedinstvena i osobita. Italijanski predstavnici i njen narod teže i pridaju pažnju dijalogu i mirnom suživotu pogotovo s islamskim svijetom. Pojasnio je da Liga muslimanskog svijeta ima za cilj stvaranje civilizacijskog dijaloga među narodima, jačanje svijesti muslimanskih zajednica, snaženje koncepta kulture integracija i građanstva kod njih i poštivanje ustava i zakona država u kojima oni žive.

 

Preuzeto iz: Mjesečni kulturno-obrazovni časopis “Rabita”, godina: 54., broj: 613, safer 1439. H./novembar 2017. god.

Štampano i arhivirano pod brojem: 1425/343, ISSN 1658-1695.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Stranica 5 od 45
Štampa
Bugojno - Bosna i Hercegovina

الأربعاء 12 شوّال 1441
srijeda Juni 03 2020
Zora 01:32
Izlaz sunca 04:09
Podne 11:48
Ikindija 17:07
Akšam 19:28
Jacija 21:42

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere

Kul­turni cen­tar princeze Dževhere Bugojno — BiH

Tele­fon:
+387 30 260 230, +387 30 260 235
+387 30 260 237 

Email:
jawharabosna@gmail.com 
bosnia@themwl.org

Adresa:
Nugle 2 bb,
70230, Bugo­jno,
Bosna i Hercegovina

 

Kral­jev­ina Saudi­jska Arabija

Liga mus­li­man­skog svijeta

Regionalni Ured Lige Muslimanskog Svijeta u Sarajevu - BiH

Telefon:
+387 33 761 210
+387 33 761 211

Email:
rabitabosna@gmail.com
bosnia@themwl.org

Adresa:

Blažujski drum 36,
Ilidža, Sarajevo,
Bosna i Hercegovina